Nawigacja

Powiadomienia

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Powiadomienie LEO Express Global a.s. o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich na trasie Praha hlavní nádraží – Terespol (granica państwa)

29.03.2019

Aktualizacja 15.04.2019 r.

8 marca 2019 r. czeski przewoźnik kolejowy LEO Express Global a.s., z siedzibą pod adresem Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3, Republika Czeska (zwany „LEO Express Global”
lub „Przewoźnikiem”), złożył do Prezesa UTK powiadomienie o planowanych usługach pasażerskich na trasie Praha hl. n. – Terespol (granica państwa). 20 marca 2019 r. wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień w zakresie taboru planowanego do realizacji nowej usługi przewozu. Przewoźnik uzupełnił brakujące informacje 25 marca 2019 r.

Część trasy, na której LEO Express Global planuje realizować nową usługę, przebiega przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (szczegóły w proponowanym rozkładzie jazdy). Z tego względu Prezes UTK jest organem uprawnionym do wydania otwartego dostępu na odcinku przebiegającym przez obszar Rzeczypospolitej Polskiej w ramach trasy międzynarodowej.

Przewoźnik ma zamiar wykonywać nową usługę przewozu osób na trasie międzynarodowej
od 11 grudnia 2019 r. do 10 grudnia 2024 r. Planuje on realizować 4 kursy dziennie, wykonywane od poniedziałku do niedzieli (szczegóły w proponowanym rozkładzie jazdy znajdującym się poniżej).

LEO Express Global posiada licencję ważną bezterminowo, certyfikat bezpieczeństwa część A (ważny do 11 kwietnia 2020 r.) wydany przez czeski organ regulacyjny, a także certyfikat bezpieczeństwa część B (ważny do 20 kwietnia 2022 r.), przyznany na podstawie decyzji Prezesa UTK.

Przewoźnik wskazuje na to, że głównym celem proponowanych przewozów pasażerskich jest uzupełnienie dotychczasowej oferty przewozowej w relacji Praha hl. n. – Warszawa. Aktualnie świadczy on usługę przewozu w systemie kombinowanym, tj.: na relacji Praha hl. n. – Bohumín pasażerowie podróżują pociągiem Leo Express Global, a relację Bohumín – Warszawa pokonują autokarem skomunikowanym z pociągiem. Dodatkowo LEO Express Global wskazuje na uzupełnienie swojej oferty na odcinku kolejowym Praha hl. n. – Kraków Główny.

LEO Express w dodatkowych wyjaśnieniach poinformował, że zamierza realizować przejazdy na ww. trasie pojazdami serii 480 001 – 480 005. posiadającymi: 237 miejsc siedzących (6 w klasie 1+ „premium”; 19 w klasie 1 „business”; 212 w klasie 2 „economy”), w tym 2 miejsca dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

W powiadomieniu LEO Express utajnione zostały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Należy wskazać, że Prezes UTK dodatkowo utajnił dane osobowe pełnomocnika Przewoźnika wraz
z danymi kontaktowymi.

W związku z otrzymaniem od LEO Express Global powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych usługach pasażerskich uruchomiona została stosowna procedura przewidziana rozporządzeniem 869/2014[i]. Stosownie do treści art. 3 ust. 4 rozporządzenia 869/2014 „Organ regulacyjny niezwłocznie publikuje na swojej stronie internetowej powiadomienie dokonane przez wnioskodawcę, z wyjątkiem wszelkich informacji wrażliwych z handlowego punktu widzenia,
i informuje o tym podmioty, o których mowa odpowiednio w art. 5 lub 10”.

W związku z przedstawieniem przez LEO Express Global wszystkich informacji wymaganych przepisami ustawy o transporcie kolejowym[ii] oraz rozporządzenia 869/2014, Prezes UTK obowiązany jest opublikować treść powiadomienia w sprawie przyznania otwartego dostępu na trasie międzynarodowej na swojej stronie internetowej.

Termin do wniesienia wniosków o badanie równowagi ekonomicznej wynosi 4 tygodnie i rozpoczyna swój bieg od daty publikacji powiadomienia, tj. od 29 marca 2019 r.

Tryb postępowania w związku z otrzymaniem powiadomienia o planowanych nowych międzynarodowych przewozach pasażerskich został opisany w zakładce Otwarty dostęp międzynarodowy.

 

Proponowane rozkłady jazdy

 

Praha hl. n. – Terespol – granica państwa:

Nazwa stacji

Km osi

Km

Nr pociągu międzynarodowego

1351

1355

1357

1361

p.

o.

p.

o.

p.

o.

p.

o.

Praha hl. n.

0

0

 

08:09

 

10:09

 

12:09

 

16:09

Praha Libeń

5

5

8:15

08:16

10:15

10:16

12:15

12:16

16:15

16:16

Kolin

57

62

8:45

08:46

10:45

10:46

12:45

12:46

16:45

16:46

Pardubice hl. n.

42

104

9:04

09:05

11:04

11:05

13:04

13:05

17:04

17:05

Zabrech na Morave

100

204

9:57

09:58

11:57

11:58

13:57

13:58

17:57

17:58

Olomouc hl. n.

46

250

10:19

10:20

12:19

12:20

14:19

14:20

18:19

18:20

Prerov

22

272

10:37

10:38

12:33

12:34

14:33

14:34

18:33

18:34

Hranice na Morave

29

301

10:56

10:57

12:56

12:57

14:56

14:57

18:56

18:57

Schdol nad Odrou

21

322

11:08

11:09

13:08

13:09

15:08

15:09

19:08

19:09

Studenka

12

334

11:15

11:16

13:15

13:16

15:15

15:16

19:15

19:16

Ostrava Svinov

17

351

11:26

11:27

13:26

13:27

15:26

15:27

19:26

19:27

Ostrava hl. n.

5

356

11:35

11:36

13:34

13:35

15:34

15:35

19:34

19:35

Bohumin

8

364

11:42

11:43

13:41

13:42

15:41

15:42

19:41

19:42

Zebrzydowice

21

385

12:07

12:08

14:07

14:08

16:07

16:08

20:07

20:08

Pszczyna

36

421

12:32

12:33

14:32

14:33

16:32

16:33

20:32

20:33

Tychy

19

440

12:46

12:47

14:46

14:47

16:46

16:47

20:46

20:47

Katowice Ligota

11

451

12:55

12:56

14:55

14:56

16:55

16:56

20:55

20:56

Katowice Osobowe

6

457

13:01

13:02

15:01

15:02

17:01

17:02

21:01

21:02

Sosnowiec

9

466

13:09

13:10

15:09

15:10

17:09

17:10

21:09

21:10

Dąbrowa Górnicza

9

475

13:16

13:17

15:16

15:17

17:16

17:17

21:16

21:17

1366

26

501

13:31

13:32

15:31

15:32

17:31

17:32

21:31

21:32

Włoszczowa

70

571

14:11

14:12

16:11

16:12

18:11

18:12

22:11

22:12

Opoczno

62

633

14:39

14:40

16:39

16:40

18:39

18:40

22:39

22:40

Warszawa Zachodnia

119

752

15:29

15:30

17:29

17:30

19:29

19:30

23:29

23:30

Warszawa Centralna

3

755

15:33

15:34

17:33

17:34

19:33

19:34

23:33

23:34

Warszawa Wschodnia

4

759

15:39

15:40

17:39

17:40

19:39

19:40

23:39

23:40

Mińsk Mazowiecki

36

795

16:03

16:04

18:03

18:04

20:03

20:04

0:03

00:04

Siedlce

52

847

16:33

16:34

18:33

18:34

20:33

20:34

0:33

00:34

Łuków

28

875

16:49

16:50

18:49

18:50

20:49

20:50

0:49

00:50

Terespol

89

964

17:29

17:30

19:29

19:30

21:29

21:30

1:29

01:30

Granica Państwa

2

966

17:45

 

19:45

 

21:45

 

01:45

 

 

Granica państwa – Terespol – Praha hl. n.

 

Nazwa stacji

Km osi

km

Nr pociągu międzynarodowego

1354

1356

1362

1366

p.

o.

p.

o.

p.

o.

p.

o.

Granica Państwa

0

0

 

17:45

 

19:45

 

21:45

 

01:45

Terespol

2

2

17:29

17:30

19:29

19:30

21:29

21:30

01:29

01:30

Łuków

89

91

16:49

16:50

18:49

18:50

20:49

20:50

00:49

00:50

Siedlce

28

119

16:33

16:34

18:33

18:34

20:33

20:34

00:33

00:34

Mińsk Mazowiecki

52

171

16:03

16:04

18:03

18:04

20:03

20:04

00:03

00:04

Warszawa Wschodnia

36

207

01:51

01:52

04:02

04:03

08:57

08:58

11:57

11:58

Warszawa Centralna

4

211

01:57

01:58

04:08

04:09

09:03

09:04

12:03

12:04

Warszawa Zachodnia

3

214

02:01

02:02

04:12

04:13

09:07

09:08

12:07

12:08

Opoczno

119

333

02:51

02:52

05:02

05:03

09:57

09:58

12:57

12:58

Włoszczowa

62

395

03:19

03:20

05:30

05:31

10:25

10:26

13:25

13:26

Zawiercie

70

465

03:59

04:00

06:10

06:11

11:05

11:06

14:05

14:06

Dąbrowa Górnicza

26

491

04:14

04:15

06:25

06:26

11:20

11:21

14:20

14:21

Sosnowiec

9

500

04:21

04:22

06:32

06:33

11:27

11:28

14:27

14:28

Katowice Osobowe

9

509

04:29

04:30

06:40

06:41

11:35

11:36

14:35

14:36

Katowice Ligota

6

515

04:35

04:36

06:47

06:48

11:41

11:42

14:41

14:42

Tychy

11

526

04:44

04:45

06:57

06:58

11:50

11:51

14:50

14:51

Pszczyna

19

545

04:58

04:59

07:12

07:13

12:04

12:05

15:04

15:05

Zebrzydowice

36

581

05:23

05:24

07:37

07:38

12:29

12:30

15:29

15:30

Bohumin

21

602

05:49

05:50

07:55

07:56

12:55

12:56

15:55

15:56

Ostrava hl. n.

8

610

05:56

05:57

08:01

08:02

13:01

13:02

16:01

16:02

Ostrava Svinov

5

615

06:04

06:05

08:09

08:10

13:09

13:10

16:09

16:10

Studenka

17

632

06:15

06:16

08:20

08:21

13:20

13:21

16:20

16:21

Schdol nad Odrou

12

644

06:22

06:23

08:27

08:28

13:27

13:28

16:27

16:28

Hranice na Morave

21

665

06:34

06:35

08:39

08:40

13:39

13:40

16:39

16:40

Prerov

29

694

06:57

06:58

08:56

08:57

13:56

13:57

17:00

17:01

Olomouc hl. n.

22

716

07:11

07:12

09:16

09:17

14:16

14:17

17:16

17:17

Zabrech na Morave

46

762

07:33

07:34

09:38

09:39

14:35

14:36

17:38

17:39

Pardubice hl. n.

100

862

08:26

08:27

10:28

10:29

15:28

15:29

18:28

18:29

Kolin

42

904

08:45

08:46

10:47

10:48

15:47

15:48

18:47

18:48

Praha Libeń

57

961

09:15

09:16

11:16

11:17

16:16

16:17

19:16

19:17

Praha hl. n.

5

966

09:23

 

11:23

 

16:23

 

19:23

 

 

 

[i] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 869/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie nowych kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. Urz. UE L 239 z 12 sierpnia 2014 r., s.1.), zwanego „rozporządzeniem 869/2014”.

[ii] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2117 z późn. zm.), zwana „ustawą o transporcie kolejowym”.


Aktualizacja 15.04.2019 r.

 Zał.  nr  1.  do  Powiadomienia  o  planowanych  nowych  połączeniach  nowych  przewozach pasażerskich na trasie międzynarodowej znak: L.Dz.: LEG-DOPK-24/03/2019/JW

Praha hl. n. – Terespol – granica państwa:

 

 

Nazwa stacji

Km osi

 

Km

Nr pociągu międzynarodowego

1351

1355

1357

1361

p.:

o.:

p.:

o.:

p.:

o.:

p.:

o.:

Praha hl. n.

0

0

 

08:09

 

10:09

 

12:09

 

16:09

Praha Libeń

5

5

8:15

08:16

10:15

10:16

12:15

12:16

16:15

16:16

Kolin

57

62

8:45

08:46

10:45

10:46

12:45

12:46

16:45

16:46

Pardubice hl. n.

42

104

9:04

09:05

11:04

11:05

13:04

13:05

17:04

17:05

Zabrech na Morave

100

204

9:57

09:58

11:57

11:58

13:57

13:58

17:57

17:58

Olomouc hl. n.

46

250

10:19

10:20

12:19

12:20

14:19

14:20

18:19

18:20

Prerov

22

272

10:37

10:38

12:33

12:34

14:33

14:34

18:33

18:34

Hranice na Morave

29

301

10:56

10:57

12:56

12:57

14:56

14:57

18:56

18:57

Schdol nad Odrou

21

322

11:08

11:09

13:08

13:09

15:08

15:09

19:08

19:09

Studenka

12

334

11:15

11:16

13:15

13:16

15:15

15:16

19:15

19:16

Ostrava Svinov

17

351

11:26

11:27

13:26

13:27

15:26

15:27

19:26

19:27

Ostrava hl. n.

5

356

11:35

11:36

13:34

13:35

15:34

15:35

19:34

19:35

Bohumin

8

364

11:42

11:43

13:41

13:42

15:41

15:42

19:41

19:42

Zebrzydowice

21

385

12:07

12:08

14:07

14:08

16:07

16:08

20:07

20:08

Pszczyna

36

421

12:32

12:33

14:32

14:33

16:32

16:33

20:32

20:33

Tychy

19

440

12:46

12:47

14:46

14:47

16:46

16:47

20:46

20:47

Katowice Ligota

11

451

12:55

12:56

14:55

14:56

16:55

16:56

20:55

20:56

Katowice Osobowe

6

457

13:01

13:02

15:01

15:02

17:01

17:02

21:01

21:02

Sosnowiec

9

466

13:09

13:10

15:09

15:10

17:09

17:10

21:09

21:10

Dąbrowa Górnicza

9

475

13:16

13:17

15:16

15:17

17:16

17:17

21:16

21:17

Zawiercie

26

501

13:31

13:32

15:31

15:32

17:31

17:32

21:31

21:32

Włoszczowa

70

571

14:11

14:12

16:11

16:12

18:11

18:12

22:11

22:12

Opoczno

62

633

14:39

14:40

16:39

16:40

18:39

18:40

22:39

22:40

Warszawa Zachodnia

119

752

15:29

15:30

17:29

17:30

19:29

19:30

23:29

23:30

Warszawa

Centralna

3

755

15:33

15:34

17:33

17:34

19:33

19:34

23:33

23:34

Warszawa Wschodnia

4

759

15:39

15:40

17:39

17:40

19:39

19:40

23:39

23:40

Mińsk Mazowiecki

36

795

16:03

16:04

18:03

18:04

20:03

20:04

0:03

00:04

Siedlce

52

847

16:33

16:34

18:33

18:34

20:33

20:34

0:33

00:34

Łuków

28

875

16:49

16:50

18:49

18:50

20:49

20:50

0:49

00:50

Terespol

89

964

17:29

17:30

19:29

19:30

21:29

21:30

1:29

01:30

Granica Państwa

2

966

17:45

 

19:45

 

21:45

 

01:45

 

Granica państwa – Terespol – Praha hl. n.

 

Nazwa stacji

Km osi

km

Nr pociągu międzynarodowego

1354

1356

1362

1366

p.

o.

p.

o.

p.

o.

p.

o.

Granica Państwa

0

0

 

23:39

 

1:39

 

6:39

 

9:39

Terespol

2

2

23:42

23:43

1:42

1:43

6:42

6:43

9:42

9:43

Łuków

89

91

0:41

0:42

2:41

2:42

7:41

7:42

10:41

10:42

Siedlce

28

119

1:01

1:02

3:01

3:02

8:01

8:02

11:01

11:02

Mińsk Mazowiecki

52

171

1:26

1:27

3:26

3:27

8:26

8:27

11:26

11:27

Warszawa Wschodnia

36

207

1:51

1:52

3:51

3:52

8:51

8:52

11:51

11:52

Warszawa

Centralna

4

211

1:57

1:58

3:57

3:58

8:57

8:58

11:57

11:58

Warszawa Zachodnia

3

214

2:01

2:02

4:01

4:02

9:01

9:02

12:01

12:02

Opoczno

119

333

2:51

2:52

4:51

4:52

9:51

9:52

12:51

12:52

Włoszczowa

62

395

3:19

3:20

5:19

5:20

10:19

10:20

13:19

13:20

Zawiercie

70

465

3:59

4:00

5:59

6:00

10:59

11:00

13:59

14:00

Dąbrowa Górnicza

26

491

4:14

4:15

6:14

6:15

11:14

11:15

14:14

14:15

Sosnowiec

9

500

4:21

4:22

6:21

6:22

11:21

11:22

14:21

14:22

Katowice Osobowe

9

509

4:29

4:30

6:29

6:30

11:29

11:30

14:29

14:30

Katowice Ligota

6

515

4:35

4:36

6:35

6:36

11:35

11:36

14:35

14:36

Tychy

11

526

4:44

4:45

6:44

6:45

11:44

11:45

14:44

14:45

Pszczyna

19

545

4:58

4:59

6:58

6:59

11:58

11:59

14:58

14:59

Zebrzydowice

36

581

5:23

5:24

7:23

7:24

12:23

12:24

15:23

15:24

Bohumin

21

602

5:49

5:50

7:49

7:50

12:49

12:50

15:49

15:50

Ostrava hl. n.

8

610

5:56

5:57

7:56

7:57

12:56

12:57

15:56

15:57

Ostrava Svinov

5

615

6:04

6:05

8:04

8:05

13:04

13:05

16:04

16:05

Studenka

17

632

6:15

6:16

8:15

8:16

13:15

13:16

16:15

16:16

Schdol nad Odrou

12

644

6:22

6:23

8:22

8:23

13:22

13:23

16:22

16:23

Hranice na Morave

21

665

6:34

6:35

8:34

8:35

13:34

13:35

16:34

16:35

Prerov

29

694

6:57

6:58

8:57

8:58

13:57

13:58

16:57

16:58

Olomouc hl. n.

22

716

7:11

7:12

9:11

9:12

14:11

14:12

17:11

17:12

Zabrech na Morave

46

762

7:33

7:34

9:33

9:34

14:33

14:34

17:33

17:34

Pardubice hl. n.

100

862

8:26

8:27

10:26

10:27

15:26

15:27

18:26

18:27

Kolin

42

904

8:45

8:46

10:45

10:46

15:45

15:46

18:45

18:46

Praha Libeń

57

961

9:15

9:16

11:15

11:16

16:15

16:16

19:15

19:16

Praha hl. n.

5

966

9:23

 

11:23

 

16:23

 

19:23

 


do góry