Nawigacja

Oferty pracy w służbie cywilnej

Nr oferty Stanowisko Miejscowość Liczba etatów Termin składania dokumentów
84731

Specjalista w Wydziale Planowania i Gospodarki Przestrzennej w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 04.10.2021
84722

Referendarz Do spraw: regulacji i rozwoju rynku w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 04.10.2021
87719

Specjalista Do spraw: regulacji i rozwoju rynku w Wydziale Regulacji i Rozwoju Rynku w Departamencie Regulacji Rynku

Warszawa 1 04.10.2021
84706

Główny Specjalista w Wieloosobowym Stanowisku ds. Legislacji w Departamencie Obsługi Prawnej

Warszawa 1 04.10.2021
84590

Starszy Specjalista Do spraw: projektów finansowanych ze środków UE w Wydziale ds. Projektów Unijnych w Biurze Dyrektora Generalnego

Warszawa 1 30.09.2021
84459

Specjalista do spraw: monitorowania i certyfikacji bezpieczeństwa w Wydziale Monitorowania i Certyfikacji w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Warszawa 1 29.09.2021
84449

Referendarz w Wydziale Kompetencji Personelu Kolejowego w Departamencie Personelu i Przepisów

Warszawa 1 29.09.2021
84327

Specjalista do spraw: monitorowania i certyfikacji bezpieczeństwa w Wydziale Monitorowania i Certyfikacji w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa

Lublin 1 01.10.2021
84312

Specjalista w Wydziale ds. Oddziałów Terenowych w Departamencie Planowania i Nadzoru

Warszawa 1 01.10.2021
84330

Starszy inspektor transportu kolejowego w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

Wrocław 1 01.10.2021
84231

Inspektor transportu kolejowego w Oddziale Terenowym we Wrocławiu

Wrocław 2 21.09.2021
do góry