Nawigacja

Aktualności

Przedłużenie terminu wymagalności testów ESC/RSC

14.12.2022

Ze względu na liczne wnioski przewoźników oraz producentów taboru z urządzeniami pokładowymi systemu  ETCS zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury przesunął termin wymagalności przeprowadzenia testów ESC/RSC do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Brak przeprowadzonych testów kompatybilności systemu ETCS jest równoznaczny z brakiem potwierdzenia zgodności z trasą, na której wdrożony jest przytorowy system ETCS. Należy podkreślić, że od dnia 30 kwietnia 2023 r. niedopuszczalna  będzie eksploatacja pojazdów trakcyjnych wyposażonych w ETCS bez przeprowadzonych testów  kompatybilności ESC dla tej trasy, nawet z wykorzystaniem urządzeń klasy B.

Od 1 lipca 2021 r. testy ESC są obligatoryjne dla wszystkich nowych oraz odnawianych i modernizowanych projektów w zakresie podsystemu „Sterowanie – urządzenia pokładowe”.

Pierwotny termin realizacji testów ESC/RSC wyznaczony był na 1 lipca 2022 r. Jednak zarządca infrastruktury po uzgodnieniu z Ministerstwem Infrastruktury wydłużyły ten termin do 10 grudnia 2022 r. Należy zauważyć, że jest to już druga prolongata testów ESC/RSC.

Zarządca opracował również procedury przeprowadzania kontroli kompatybilności ESC (Ie-128) i RSC (Ie-129), których zaktualizowane wersje zostały przyjęte do stosowania od 19 października 2022 r.

O przeprowadzaniu testów pisaliśmy już w tekście Jak skutecznie przeprowadzić testy kompatybilności ETCS. Wskazówki dla przewoźników.

do góry