Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Co dwudziesty bilet kupiony w internecie

21.07.2017

W minionym roku prawie 16 mln pasażerów kupiło bilet kolejowy przez Internet lub w aplikacji mobilnej. Stanowiło to ponad 5% ogólnej liczby przejazdów. Nadal najwięcej pasażerów kupuje bilet w tradycyjny sposób – w kasie biletowej. Tak postępuje 56% podróżnych.

Znaczny odsetek – 16% - stanowią pasażerowie kupujący bilet w pociągu u konduktora. W przypadku braku możliwości zakupu biletu w kasie (np. na mniejszych stacjach i przystankach kolejowych) konduktor nie pobiera dodatkowej opłaty za wystawienie biletu.

Dużą popularnością cieszą się też automaty do sprzedaży biletów. W stacjonarnych, ustawionych w budynkach dworcowych czy na peronach bilet kupiło 6% podróżnych. Najmniejszą popularnością cieszą się automaty w pociągach. W ten sposób sprzedano jedynie 1,2 mln biletów - to ok. 0,4%.

Dynamicznie rozwijającymi się kanałami sprzedaży, na które warto zwrócić szczególną uwagę są aplikacje mobilne oraz Internet. W przypadku spółki PKP Intercity blisko co trzeci sprzedany bilet pochodzi z Internetu lub z aplikacji mobilnej. Bilety tej spółki stanowią 81% ogółu wszystkich biletów kupionych przez Internet.

Co szósty przejazd został opłacony w inny sposób: przez kupno biletu w kiosku (PKP SKM), u maszynisty (WKD) czy na podstawie biletów łączonych (wspólna oferta ZTM w Warszawie).

  • Udział kanałów dystrybucji w ogólnej liczbie sprzedanych biletów wg liczby pasażerów
do góry