Nawigacja

Skutki rozstrzygnięcia

Rozstrzygnięcia Rzecznika są niewiążące. Pamiętaj jednak, że pomimo niewiążącego charakteru każde takie rozstrzygnięcie ma wpływ na wizerunek przedsiębiorcy.

Wydanie rozstrzygnięcia przez Rzecznika nie pozbawia Cię prawa do dochodzenia Twoich praw w sporze z przedsiębiorcą przed sądem.

do góry