Nawigacja

Stacje rozrządowe

Częstochowa Towarowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

ul. Boya-Żeleńskiego 7/9    42-200 Częstochowa

Współrzędne

50.794471,  19.137813

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie
ul. Boya-Żeleńskiego 7/9
42-200 Częstochowa

iz.czestochowa@plk-sa.pl

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

Linia nr 1 Warszawa - Katowice, km 233,036

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

wyrzutnie płozów hamulcowych

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

Formowanie pociągów z bocznic stacyjnych

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry