Nawigacja

Stacje rozrządowe

Dąbrowa Górnicza Towarowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

Zakawie, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Współrzędne

 50.319,  19.333988

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Częstochowie                                                     

ul.Boya-Żeleńskiego7/9                        42-200 Częstochowa

iz.czestochowa@plk-sa.pl

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

Linia nr 154,  km 19.870

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

-

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

Rozrząd, udostępnienie torów na postój i odprawę pociągów

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry