Nawigacja

Aktualności

Stanowisko Prezesa UTK dotyczące wystawiania dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji

25.01.2023

Dopuszczenie do użytkowania i przywrócenie do eksploatacji, sporządzane zgodnie z rozporządzeniem 2019/779 odpowiednio przez warsztat utrzymaniowy i podmiot odpowiedzialny za utrzymanie, są często utożsamiane ze świadectwem sprawności technicznej. Tymczasem rola dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji jest zupełnie odmienna – tak wynika z najnowszego stanowiska Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Rozszerzenie obowiązku certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie na wszystkie kategorie pojazdów kolejowych, a co za tym idzie także zastąpienie dla większości pojazdów świadectwa sprawności technicznej dokumentem przywrócenia do eksploatacji, zaowocowało dużą ilością pytań i wątpliwości ze strony sektora kolejowego. Dotyczyły one znaczenia, sposobu i zakresu wystawiania dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji.

Z uwagi na dotychczasową praktykę i długoletnią historię wystawiania w polskim systemie kolejowym świadectw sprawności technicznej, często dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji były utożsamiane właśnie z tym dokumentem, a co za tym idzie dla ich wystawiania przyjmowano procedury i zasady właściwe dla świadectwa sprawności technicznej. Podejście to nie jest jednak właściwe, gdyż rola dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji jest zupełnie odmienna.

Aby rozwiać wątpliwości podmiotów w tym zakresie Prezes UTK przygotował „Stanowisko w sprawie wydawania dopuszczenia do użytkowania i przywrócenia do eksploatacji”. Dokument odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące tej kwestii. Stanowisko można znaleźć w dziale „Stanowiska Prezesa UTK”.

do góry