Nawigacja

Aktualności

Ciekawa dyskusja o planach mobilności

23.06.2022

22 czerwca 2022 r. odbyła się organizowana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego konferencja „Plany mobilności, czyli jak pracodawca może zadbać o bardziej zrównoważony transport?”. Przedstawienie idei zarządzania mobilnością oraz planu mobilności dla obiektu, wymiana doświadczeń związanych z zarządzaniem mobilnością dla wybranych obiektów i obszarów w Polsce, a także prezentacja narzędzi, któż mogą być wykorzystane przez pracodawców do promowania zrównoważonej mobilności – tych treści mieli okazję wysłuchać uczestnicy konferencji.

„Cieszę się, że tym tematem planów mobilności udało nam się zainteresować tak liczne grono słuchaczy. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy, tak jak i ja, uważają, że bardzo istotne jest to jak pracodawca może zadbać o bardziej zrównoważony transport. Powiemy dzisiaj o narzędziach, które mogą pomóc w kształtowaniu wyborów komunikacyjnych zwiększających wykorzystanie transportu publicznego. W tym procesie niewątpliwie ważna jest rola kolei. Ma ona potencjał, aby stanowić rdzeń systemów komunikacyjnych i być najchętniej wybieranym środkiem transportu” – konferencję otworzył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK mówił o potrzebie zmiany nawyków transportowych w społeczeństwie w kontekście wyzwań związanych z potrzebą ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz wykorzystania ropy naftowej. Podkreślił, że transport kolejowy jest bardzo wydajny, cechuje się niską terenochłonnością i jest niskoemisyjny.

W kolejnym wystąpieniu dr Michał Wolański opowiadał jak skutecznie zmienić nawyki komunikacyjne. Podkreślał, że dla każdego planu bardzo ważne jest jakie zachowania prezentuje kierownictwo organizacji. Jak sobie zaplanujesz tak będziesz dojeżdżał – te słowa podsumowujące wystąpienie dr. Wolańskiego w bardzo sugestywny sposób mówią dlaczego planowanie mobilności jest tak ważne. Następnie dr Katarzyna Nosal-Hoy na przykładzie wybranych obszarów biurowych przedstawiła, jakie trudności może powodować nieprzemyślane podejście do transportu. Omówiła również przebieg procesu opracowania planu mobilności i zwróciła szczególną uwagę na jasne określenie celów, które powinny zostać osiągnięte dzięki jego realizacji

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały doświadczenia Warszawy oraz Wrocławia w promowaniu zrównoważonej mobilności. Zdaniem Waldemara Laska, Zastępcy dyrektora Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy, na etapie uzyskiwania dokumentacji w trakcie budowy nowych obiektów, realizacja planów mobilności powinna być obowiązkowa, jednak poddaje to pod dyskusję. Trzeba jednak pamiętać, że kluczem do funkcjonowania tych planów jest współpraca pracodawcy lub zarządcy budynku. Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności w Urzędzie Miejskim Wrocławia ,  podzieliła się doświadczeniami związanymi z wdrażaniem planu mobilności dla Urzędu Miejskiego Wrocławia i podkreśliła, jak ważne jest przekonywanie pracowników do zmiany.

Słuchacze mieli okazje również dowiedzieć się jak przebiegał proces opracowania planu mobilności dla Politechniki Krakowskiej, a także zapoznać się z wynikami badania mobilności pracowników Urzędu Transportu Kolejowego. Następnie przedstawione zostały oferty oraz narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez pracodawców w celu wspierania zrównoważonej mobilności pracowników. Adam Jędrzejewski, Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto stwierdził, że współdzielona mobilność powinna być zawsze uwzględniana w planach mobilności w szczególności w dużych miastach, w których jest ona dostępna. Pracodawcy powinni dążyć do zaoferowania jej swoim pracownikom w sposób cyfrowy.

Zaprezentowano również oferty przewoźników kolejowych oraz organizatora publicznego transportu zbiorowego kierowane do pracodawców, dzięki którym pracownicy mogą korzystać z ulgowych przejazdów środkami transportu publicznego Pani Edyta Baran, Kierownik Działu Sprzedaży Biletów  ZTM w Warszawie podkreśliła, że Warszawski Transport Publiczny jest alternatywą na rosnące ceny paliwa oraz koszty parkowania samochodów, a jednym z oczekiwań pracowników są benefity wspierające budżet domowy. Wskazała również w jak prosty sposób pracodawca może przystąpić do współpracy z ZTM w celu wykupienia biletów dla pracowników.

Omówiono również wybrane aspekty planowania mobilności miejskiej dla obiektów i grup użytkowników. Dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. Politechniki Śląskiej stwierdził z kolei, że opracowując plan mobilności trzeba zwrócić uwagę zarówno na specyfikę obiektu jak i potrzeby poszczególnych grup użytkowników, którzy z niego korzystają oraz ich preferencje i aktywności. Opisane zostały również innowacyjne rozwiązania w transporcie kolejowym wdrażane przez spółki Grupy PKP, obejmujące m.in. inwestycje dworcowe, projekt PKP Mobility, czy ofertę Wspólny Bilet. Dr Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S. A., podkreślał, że dworce kolejowe, służą nie tylko celom związanym z podróżowaniem, ale sprawują również funkcje społeczne, miastotwórcze i komercyjne.

W trakcie debaty uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie czy plany mobilności dla obiektów to narzędzie, które ma szanse przyjąć się w Polsce. Wnioski płynące z wypowiedzi uczestników wskazywały, że pracodawcy w Polsce są gotowi do wspierania zrównoważonej mobilności, jednak potrzebne są systemowe zachęty. Uczestnicy stwierdzili również, że koniecznym warunkiem do poprawy warunków podróżowania jest przemyślana urbanistyka. Uczestnicy wskazywali, że ogromny potencjał w tym obszarze mają dworce kolejowe, jednak potrzebne są badania w celu wzajemnego dopasowania potrzeb generatorów ruchu i oferty komunikacyjnej. W podsumowaniu debaty stwierdzono, że planowanie mobilności ma w Polsce perspektywy na rozwój i powinno być upowszechniane. W debacie uczestniczyli: Marcin Trela – Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego, Adam Jędrzejewski – Prezes Stowarzyszenia Mobilne Miasto, dr Michał Wolański z Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej,  Monika Kozłowska-Święconek – dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. Politechniki Śląskiej z Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostały również poradniki opracowane na zlecenia Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Urzędu m.st. Warszawy, które zawierają praktyczne wskazówki jak pracodawca może samodzielnie opracować plan mobilności.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej UTK, a zapis konferencji w serwisie YouTube.

 

 

 

 

do góry