Nawigacja

Aktualności

Centralny Port Komunikacyjny tworzy bezpieczną kolej

08.06.2021

Do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dołączył Centralny Port Komunikacyjny. Swoje podpisy na Karcie Deklaracji złożyli Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK, i Radosław Kantak, Członek Zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych. Wydarzenie to miało szczególny charakter, ponieważ odbyło się w wyjątkowym Europejskim Roku Kolei 2021. Grono sygnatariuszy liczy dziś 243 przedstawicieli.

Inicjatywa jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z punktu widzenia polskiego transportu kolejowego ma szczególne znaczenie. Dzięki niej powstanie sieć rozbudowanej infrastruktury kolejowej, w tym kolei dużych prędkości, która zapewni szybki i dogodny dojazd z kluczowych punktów na mapie Polski. Będzie to węzeł komunikacyjny integrujący transport kolejowy z transportem lotniczym i drogowym.

- Bardzo cieszy mnie, że CPK włącza się w inicjatywę UTK i tak ważna inwestycja będzie odbywać się z zachowaniem zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To ważne, by już na etapie planowania i późniejszej realizacji rozbudowy systemu kolejowego zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa – podkreślał dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Inwestycje kolejowe CPK to skrócenie czasów przejazdu oraz większa dostępność kolei dla mieszkańców wielu miast i regionów. To także krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Do tych aspektów dodajemy dzisiaj bezpieczeństwo. Zgodnie z inicjatywą UTK będziemy prowadzić nasze działania realizując założenia Deklaracji na każdym etapie naszych inwestycji – stwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Centralny Port Komunikacyjny przyłączając się do inicjatywy Prezesa UTK zadeklarował wdrożenie w swoje działania poniższych zasad:

  • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
  • akceptowania standardów bezpieczeństwa i zintegrowania ich z codzienną działalnością,
  • szczerego i otwartego postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
  • odchodzenia od przypisywania winy,
  • rejestrowania i analizowania zaistniałych zdarzeń,
  • zgłaszania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
  • ciągłego doskonalenia systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
  • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Przyjęcie postawy gotowej do przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym już na etapie planowania i początków realizacji inwestycji z całą pewnością przyczyni się do tworzenia innowacyjnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej. Nowy sygnatariusz jakim od dzisiaj jest Centralny Port Komunikacyjny będzie stanowił ważny element na mapie polskiej sieci kolejowej.

Wszystkich zainteresowanych projektem zachęcamy do zapoznania się z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej w dziale Kultura bezpieczeństwa. Jeżeli chcesz przystąpić do grona sygnatariuszy Deklaracji wypełnij formularz zamieszczony na stronie UTK.

  • - Bardzo cieszy mnie, że CPK włącza się w inicjatywę UTK i tak ważna inwestycja będzie odbywać się z zachowaniem zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To ważne, by już na etapie planowania i późniejszej realizacji rozbudowy systemu kolejowego zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa – podkreślał dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.
  • – Inwestycje kolejowe CPK to skrócenie czasów przejazdu oraz większa dostępność kolei dla mieszkańców wielu miast i regionów. To także krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Do tych aspektów dodajemy dzisiaj bezpieczeństwo. Zgodnie z inicjatywą UTK będziemy prowadzić nasze działania realizując założenia Deklaracji na każdym etapie naszych inwestycji – stwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.
do góry