Nawigacja

Aktualności

Warsztaty dla ECM - Utrzymanie a zarządzanie zmianami na pojazdach kolejowych

01.04.2021

Odpowiednie utrzymanie pojazdów kolejowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwy stan taboru kolejowego pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń takich jak wykolejenia spowodowane uszkodzeniami osi lub maźnicy. Do zarządzania procesem utrzymania zobowiązane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM). W jaki sposób realizować obowiązki wynikające z nowych przepisów IV pakietu kolejowego, które pojawiają się podczas czynności utrzymaniowych, wyjaśnimy w trakcie najbliższych zajęć Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Szkolenie odbędzie się 8 kwietnia. Zainteresowanie szkoleniem jest tak duże, że w maju uruchomimy kolejny warsztat.

Nowe rozporządzenie w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów (rozporządzenie 2019/779) wprowadza kilka istotnych zmian w odniesieniu do zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego. Zmianie uległy także wymagania względem procesu utrzymania oraz procesu zarządzania zmianami pojazdów kolejowych. Zaawansowany, średni wiek taboru eksploatowanego w Polsce oznacza konieczność dokonywania wielu modyfikacji w celu podtrzymania możliwości jego użytkowania. Istotne jest, by podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru miały pełną świadomość wymagań jakie należy spełnić w tym zakresie.

W styczniu na stronie Urzędu opublikowany został poradnik "Utrzymanie a zarządzanie zmianami pojazdu". Planując szkolenie, zebraliśmy od podmiotów kolejowych uwagi i wątpliwości odnośnie realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów, które pojawiają się podczas prowadzenia czynności utrzymaniowych.

W trakcie najbliższego szkolenia Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego wyjaśnimy wszelkie zgłoszone wątpliwości dotyczące zmian w pojazdach w toku czynności utrzymaniowych. Szkolenie zostanie powtórzone w maju. O dokładnym terminie oraz rozpoczęciu zapisów poinformujemy na stronie internetowej UTK.

Zapisy na szkolenie są dostępne na stronie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

 

do góry