Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wirtualne spotkania dla branży kolejowej

26.10.2020

Co dwa tygodnie eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzą na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych.

Spotkania „Piątki z UTK” prowadzone są za pomocą łączy internetowych. Na stronie WWW zamieściliśmy formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji prosimy o jak najbardziej dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to naszym ekspertom na przygotowanie się do rozmowy.

Najbliższe spotkania odbędą się 6 i 20 listopada oraz 4 i 18 grudnia 2020 r. Do Państwa dyspozycji są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

Rocznie spotykamy się średnio z przedstawicielami 80 przedsiębiorstw. Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i od początku zakładała spotkania indywidualne. Od marca 2020 r. z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone za pomocą łączy internetowych. Ze spotkań wirtualnych skorzystało dotychczas ponad 30 przedsiębiorców.

W Urzędzie Transportu Kolejowego pragniemy zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla naszych klientów. Dlatego ważna jest dla nas Państwa opinia. Po spotkaniu zachęcamy do przesłania swojej oceny. Na stronie urzędu zamieściliśmy ankietę pozwalającą na przesłanie swoich spostrzeżeń.

 

do góry