Nawigacja

Aktualności

Wirtualne podpisanie, realni sygnatariusze Deklaracji kultury bezpieczeństwa

17.06.2020

Do grona przedsiębiorstw i instytucji deklarujących przestrzeganie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dołączyło 17 sygnatariuszy. Podpisanie deklaracji odbyło się nietypowo – w sposób zdalny. Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym podpisało już 217 podmiotów.

Jedenaste uroczyste podpisanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, było wyjątkowe ze względu na formę. Spotkanie odbyło się w sposób zdalny, a do grona sygnatariuszy dołączyli:

 • CORAIL TS sp. z o.o.
 • GT Rail sp. z o.o.
 • HPE8 sp. z o.o.
 • ITR sp. z o.o.
 • Kolejowy Serwis Mobilny sp. z o.o.
 • Nowak-Mosty sp. z.o.o.
 • Siemens Mobility sp. z o.o.
 • Stowarzyszenie Polsko-Niemiecka Kolej Pasażerska
 • Stowarzyszanie Wykluczenie Transportowe
 • SzkolTrans Marek Pilarczyk
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Via Cargo S.A.
 • Via Cargo Technika sp. z o.o.
 • Vimos sp. z o.o.
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
 • Zakłady Automatyki Kombud S.A.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. gen. Józefa Bema w Siedlcach

Optymistyczne jest to, że pomimo wywołanej epidemią koronawirusa trudnej sytuacji na kolei i w całej gospodarce, jesteście Państwo aktywni i istotne dla Was jest tworzenie bezpiecznej kolei oraz propagowanie dobrych praktyk – uczestników powitał dr. inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dziękuję Państwu za gotowość budowania bezpiecznej kolei. Zasady i wartości wdrażane przez podmioty rynku kolejowego w ramach idei kultury bezpieczeństwa stanowią punkt wyjścia w procesie kreowania bezpiecznej i innowacyjnej kolei - dodał.

Nowi sygnatariusze przyłączając się do inicjatywy UTK zadeklarowali chęć wdrażania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym i stosowania poniższych zasad:

 • bezpieczeństwa jako wartości nadrzędnej dla pracowników i organizacji,
 • akceptowanie standardów bezpieczeństwa i zintegrowanie ich z codzienną działalnością,
 • szczere i otwarte postępowanie ze słabymi punktami, ukierunkowanie na znalezienie rozwiązań,
 • odchodzenie od przypisywania winy,
 • rejestrowanie i analizowanie zaistniałych zdarzeń,
 • zgłaszanie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i błędów,
 • ciągłe doskonalenie systemów zarządzania poprzez wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • zero tolerancji dla naruszeń przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.

Aby przystąpić do deklaracji należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie UTK. Informacje o dotychczasowych działaniach związanych z kulturą bezpieczeństwa oraz z Deklaracją można znaleźć w dziale Kultura bezpieczeństwa na stronie UTK.

 • Prezes UTK, dr inż Ignacy Góra podpisuje certyfikat potwierdzający przystąpienie do Deklaracji
 • Każdy z sygnatariuszy podpisał Deklarację we własnej siedzibie
 • Ze strony urzędu uczestniczyli Prezes UTK Ignacy Góra, Wiceprezes Kamil Wilde, Dyrektor Generalna Małgorzata Kalata i Dyrektor Biura Prezesa Katarzyna Szadkowska
 • Wymiana dokumentów odbędzie się już w klasyczny sposób, za pośrednictwem poczty
do góry