Nawigacja

Aktualności

Urząd Transportu Kolejowego proponuje wspólną naukę Punktu Kompleksowej Obsługi

28.05.2020

31 października 2020 r. wejdzie w Polsce w życie filar techniczny IV pakietu kolejowego. Od tej daty jednolite certyfikaty bezpieczeństwa i zezwolenia na wprowadzenie pojazdu do obrotu wydawane będą za pośrednictwem aplikacji Punkt Kompleksowej Obsługi (One Stop Shop) zarządzanej przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej. Zachęcamy by wspólnie z UTK przedstawiciele rynku kolejowego poznali zasady składania wniosków przez One Stop Shop.

Wykorzystanie nowego narzędzia informatycznego to wyzwanie zarówno dla branży, jak i dla krajowych organów ds. bezpieczeństwa. Aby umożliwić lepsze przygotowanie do realizacji zmienionych procedur UTK zachęca do wcześniejszego składania wniosków przez Punkt Kompleksowej Obsługi. Zdobyte w ten sposób doświadczenie pomoże w zidentyfikowaniu i rozwiązaniu problematycznych kwestii w konkretnych projektach, ale także w obsłudze samej aplikacji. Ułatwi to korzystanie z One Stop Shop kiedy będzie to już obowiązkowe.

Wnioski złożone przez Punkt Kompleksowej Obsługi będą rozpatrywane przez Prezesa UTK, mimo ich przesłania przed wejściem w życie IV pakietu. Wnioskodawcy mieliby możliwość uzupełnienia lub poprawienia złożonej dokumentacji we współpracy z pracownikami UTK za pośrednictwem aplikacji. Złożona dokumentacja powinna spełniać przy tym nowe wymagania – uzgodnień praktycznych, technicznych specyfikacji interoperacyjności i wspólnych metod oceny bezpieczeństwa dostosowanych do IV pakietu kolejowego.

- Punkt Kompleksowej Obsługi to nowość zarówno dla rynku, jak i urzędu. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest by, wykorzystać możliwość i wspólnie nauczyć się korzystać z nowego oprogramowania – zachęca dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Jestem przekonany, że wszyscy poznają zalety nowego sposobu składania wniosków – dodaje.

Współpraca tego rodzaju ma charakter całkowicie dobrowolny i roboczy. Bieg terminów przewidzianych przepisami prawa rozpocząłby się dopiero po transpozycji dyrektyw. Także zezwolenia i certyfikaty wydane będą dopiero po wdrożeniu niezbędnych przepisów europejskich do polskiego porządku prawnego. Wnioskodawca dysponowałby już jednak w tym momencie dopracowaną dokumentacją, po weryfikacji przez ekspertów Urzędu.

Przed skorzystaniem z Punktu Kompleksowej Obsługi w zaproponowanej formie, prosimy zainteresowanych przedsiębiorców o kontakt z UTK na adres e-mail: utk@utk.gov.pl. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 12 czerwca 2020 r.

W przypadku przewoźników kolejowych, którym termin ważności certyfikatów bezpieczeństwa upływa w listopadzie i grudniu 2020 r., skorzystanie z powyższej ścieżki nie będzie stanowiło jedynej możliwości uzyskania nowego dokumentu. W pierwszych tygodniach czerwca, gdy opublikowane zostaną wszystkie niezbędne zmiany rozporządzeń unijnych związanych z IV pakietem kolejowym, Urząd przedstawi kompleksową informację w tym zakresie.

do góry