Nawigacja

Formularz kontaktowy

W celu przesłania informacji do Urzędu Transportu Kolejowego powinieneś zapoznać się z informacjami na temat zakresu i celu przetwarzania danych osobowych, które zamieszczasz w formularzu. W ostatnim kroku musisz wyrazić zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Prezesa UTK w celu realizacji zgłoszenia z zakresu praw pasażera. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w Urzędzie Transportu Kolejowego zamieściliśmy w dziale RODO.

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  1. administratorem Twoich danych osobowych w ramach zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa jest Prezes Urzędu Transportu Kolejowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa;
  2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Transportu Kolejowego jest Pan Paweł Rafalski, iod@utk.gov.pl;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia zgłoszenia  na podstawie art. 6 ust 1 pkt a  (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) oraz nadzoru nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym na podstawie art. 13 ust 3c pkt 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
  4. odbiorcą Twoich danych osobowych będą pracownicy UTK rozpatrujący zgłoszenie, Twoje dane mogą zostać udostępnione przewoźnikowi właściwemu do rozpatrzenia reklamacji;
  5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia, w  przypadku, kiedy będą stanowiły akta postępowania administracyjnego mogą zostać zakwalifikowane jako kategoria archiwalna A i będą przechowywane w Archiwum Państwowym wieczyście;
  7. posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. masz prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych znajdujących się w formularzu jest jednak konieczne do realizacji Twojego zgłoszenia;
  10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zgłoszenie

UWAGA: Ten formularz służy do kontaktu wyłącznie z Urzędem Transportu Kolejowego. Jeśli masz roszczenie pieniężne i chcesz złożyć reklamację, należy przesłać ją bezpośrednio do przewoźnika. Kliknij TUTAJ, aby sprawdzić dane kontaktowe przewoźników. 

Zgłoszenie
Ten formularz służy do kontaktu wyłącznie z Urzędem Transportu Kolejowego. Jeśli masz roszczenie pieniężne i chcesz złożyć reklamację, należy przesłać ją bezpośrednio do przewoźnika.
proszę podać imię i nazwisko
(obowiązkowe)
(obowiązkowe)
(nieobowiązkowe)
Wstaw datę do pola data zdarzenia
proszę uzupełnić, jeżeli zgłoszenie dotyczy konkretnego incydentu

jpg, gif, pdf, doc, zip, avi, mp3, asx, rtf, wmv, png, docx, txt,
jpg, gif, pdf, doc, zip, mp3, rar, rtf, wmv, png, docx, txt,
jpg, gif, pdf, doc, zip, mpg, mp3, rar, rtf, wmv, png, docx, txt,
jpg, gif, pdf, doc, xls, zip, mp3, rar, rtf, wmv, png, docx, txt,
jpg, gif, pdf, doc, zip, mp3, rar, rtf, wmv, png, docx, txt, Format plików dopuszczalnych: *.jpg *.gif *.pdf *.png *.avi *.mp3 *.zip
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulami informacyjnymi zawartymi w pkt 1-10 oraz wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Prezesa UTK w celu realizacji zgłoszenia z zakresu praw pasażera. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do wyjaśnienia sprawy. Przekazane dane będą przetwarzane zgodnie z prawem. Administratorem danych jest Prezes UTK. Przysługuje Państwu wgląd i możliwość korekty przekazanych danych.
7 + 3 = *
do góry