Nawigacja

Dlaczego warto skorzystać?

Alternatywne metody rozstrzygania sporów są szybkie. Trwają znacznie krócej niż postępowania tradycyjne, rozpatrywane przez sądy powszechne.

Są również znacznie tańsze od postępowań przed sądem, często w ogóle nie pobiera się opłat za zainicjowanie postępowania. Jest tak dlatego, że postępowania są mniej skomplikowane i sformalizowane. Często prowadzone są przez osoby z dużą wiedzą i kompetencjami w danej dziedzinie, które nie muszą przy rozstrzyganiu sporu posiłkować się pomocą innych osób. Wpływa to na szybkość, sprawność i zmniejszenie kosztów takiego postepowania, są dostosowane do specyfiki rozstrzyganej sprawy. W porównaniu z postępowaniami przed sądem rozstrzygnięcia zapadają szybciej i sprawniej.

Alternatywne metody rozstrzygania sporów są dobrowolne. Skorzystanie z tej formy rozwiązania sporu jest możliwe po uzyskaniu zgody obu stron, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy.

Korzystanie z tej formy rozwiązywania sporów przez przedsiębiorców wpływa korzystnie na ich wizerunek i pozwala na budowanie pozytywnych relacji z klientami, co w długiej perspektywie przekłada się na poprawę wyników finansowych. 

Osoby prowadzące postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich są obowiązane zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w trakcie tego postępowania.

do góry