Nawigacja

Alternatywne metody rozstrzygania sporów

Są to postępowania, które prowadzone są bez udziału sądu powszechnego. Są prowadzone przez niezależną osobę: arbitra bądź mediatora. Są tanie i szybkie. Mogą polegać na mediacji, w której konsument i przedsiębiorca rozwiązują konfliktową sytuację przy udziale mediatora. Mediator pomaga im znaleźć wspólne, satysfakcjonujące obie strony i słuszne rozwiązanie. Takie postępowania mogą toczyć się również przed sądem polubownym, w którym spory rozstrzyga bezstronny arbiter.

do góry