Nawigacja

Dane archiwalne

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r.

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja - 28 czerwca 2019 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem

Parametry styczeń - kwiecień
2019
styczeń - kwiecień
2018
styczeń - kwiecień
2017
zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
liczba pasażerów (mln) 105,81 97,86 100,84 8,12% -2,96%
praca przewozowa (mln pas-km) 6 629,00 6 259,75 6 300,12 5,90% -0,64%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 55,46 54,49 53,41 1,77% 2,04%

Liczba pasażerów [mln osób]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 26,54 25,06 25,71 5,93% -2,52%
luty 25,21 23,15 23,55 8,88% -1,67%
marzec 28,15 24,39 26,48 15,43% -7,90%
kwiecień 25,90 25,26 25,11 2,54% 0,61%
maj   26,76 26,82   -0,24%
czerwiec   25,97 25,80   0,66%
lipiec   26,38 25,29   4,30%
sierpień   26,31 24,95   5,45%
wrzesień   25,91 24,14   7,33%
październik   28,47 26,55   7,23%
listopad   27,22 24,88   9,39%
grudzień   25,41 24,28   4,66%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

  I-IV 2019  I-IV 2018  2018
Przewozy Regionalne 26,82% 26,68% 26,17%
Koleje Mazowieckie 19,22% 19,93% 19,24%
PKP Intercity 13,65% 13,81% 14,87%
PKP SKM 12,93% 13,79% 13,61%
SKM Warszawa 6,38% 5,30% 6,10%
Koleje Śląskie 5,79% 5,59% 5,47%
Koleje Dolnośląskie 4,16% 3,68% 3,78%
Koleje Wielkopolskie 3,80% 3,63% 3,53%
WKD 2,81% 2,97% 2,77%
Koleje Małopolskie 1,90% 2,33% 2,08%
ŁKA 1,77% 1,48% 1,52%
Arriva RP 0,66% 0,69% 0,69%
UBB 0,11% 0,12% 0,16%
Pozostali 0,005% 0,005% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń - kwiecień 2019

 

 

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 1 625,87 1 572,38 1 556,10 3,40% 1,05%
luty 1 603,64 1 489,09 1 502,47 7,69% -0,89%
marzec 1 690,42 1 556,68 1 595,72 8,59% -2,45%
kwiecień 1 709,07 1 641,60 1 645,83 4,11% -0,26%
maj   1 795,79 1 754,83   2,33%
czerwiec   1 820,54 1 805,86   0,81%
lipiec   2 167,93 2 046,50   5,93%
sierpień   2 173,89 2 021,84   7,52%
wrzesień   1 745,06 1 619,28   7,77%
październik   1 777,15 1 662,39   6,90%
listopad   1 678,05 1 551,05   8,19%
grudzień   1 629,18 1 559,17   4,49%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

  I-IV 2019  I-IV 2018  2018
PKP Intercity 49,54% 49,19% 52,72%
Przewozy Regionalne 21,25% 21,47% 19,97%
Koleje Mazowieckie 10,45% 10,80% 10,00%
PKP SKM 4,77% 5,13% 4,66%
Koleje Śląskie 3,99% 3,82% 3,60%
Koleje Dolnośląskie 3,21% 3,02% 2,86%
Koleje Wielkopolskie 2,17% 2,08% 1,93%
SKM Warszawa 1,53% 1,24% 1,35%
Koleje Małopolskie 1,17% 1,35% 1,14%
ŁKA 0,85% 0,79% 0,75%
WKD 0,67% 0,71% 0,63%
Arriva RP 0,38% 0,40% 0,37%
UBB 0,003% 0,003% 0,003%
Pozostali 0,017% 0,006% 0,017%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń - kwiecień 2019

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 14,39 14,27 13,77 0,9% 3,58%
luty 13,08 12,96 12,63 0,97% 2,62%
marzec 14,19 13,94 13,93 1,76% 0,14%
kwiecień 13,80 13,32 13,08 3,57% 1,87%
maj   13,41 13,86   -3,23%
czerwiec   13,49 13,43   0,46%
lipiec   14,60 14,03   4,07%
sierpień   14,54 14,27   1,89%
wrzesień   13,37 13,11   2,00%
październik   14,12 13,50   4,60%
listopad   13,64 13,07   4,39%
grudzień   13,84 13,59   1,87%

Średnia odłegłość przejazdu pasażera [km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 61 62,75 61 -2,39% 3,66%
luty 64 64 64 -1,09% 0,79%
marzec 60 64 60 -5,92% 5,93%
kwiecień 66 65 66 1,53% -0,86%
maj   67 65   2,58%
czerwiec   70 70   0,15%
lipiec   82 81   1,56%
sierpień   83 81   1,97%
wrzesień   67 67   0,41%
październik   62 63   -0,31%
listopad   62 62   -1,10%
grudzień   64 64   -0,17%

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
14 SKPL Cargo sp. z o.o. 
15 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
16 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
17 Leo Express Global A.S.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry