Nawigacja

Statystyka przewozów pasażerskich

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r.

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja - 29 marca 2019 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem

Parametry styczeń
2019
styczeń
2018
styczeń
2017
zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
liczba pasażerów (mln) 26,58 25,06 25,71 6,07% -2,52%
praca przewozowa (mln pas-km) 1 628,18 1 572,38 1 556,10 3,55% 1,05%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 14,39 14,27 13,77 0,85% 3,58%

Liczba pasażerów [mln osób]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 26,58 25,06 25,71 6,07% -2,52%
luty   23,15 23,55   -1,67%
marzec   24,39 26,48   -7,90%
kwiecień   25,26 25,11   0,61%
maj   26,76 26,82   -0,24%
czerwiec   25,97 25,80   0,66%
lipiec   26,38 25,29   4,30%
sierpień   26,31 24,95   5,45%
wrzesień   25,91 24,14   7,33%
październik   28,47 26,55   7,23%
listopad   27,22 24,88   9,39%
grudzień   25,41 24,28   4,66%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

  I 2019  I 2018  2018
Przewozy Regionalne 27,13% 26,88% 26,17%
Koleje Mazowieckie 19,09% 19,24% 19,24%
PKP Intercity 12,97% 13,21% 14,87%
PKP SKM 12,84% 13,38% 13,61%
SKM Warszawa 6,83% 6,54% 6,10%
Koleje Śląskie 5,76% 5,42% 5,47%
Koleje Dolnośląskie 4,25% 3,77% 3,78%
Koleje Wielkopolskie 3,94% 3,68% 3,53%
WKD 2,78% 2,99% 2,77%
Koleje Małopolskie 1,89% 2,59% 2,08%
ŁKA 1,74% 1,44% 1,52%
Arriva RP 0,69% 0,74% 0,69%
UBB 0,10% 0,11% 0,16%
Pozostali 0,001% 0,00% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń 2019

 

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 1 628,18 1 572,38 1 556,10 3,55% 1,05%
luty   1 489,09 1 502,47   -0,89%
marzec   1 556,68 1 595,72   -2,45%
kwiecień   1 641,60 1 645,83   -0,26%
maj   1 795,79 1 754,83   2,33%
czerwiec   1 820,54 1 805,86   0,81%
lipiec   2 167,93 2 046,50   5,93%
sierpień   2 173,89 2 021,84   7,52%
wrzesień   1 745,06 1 619,28   7,77%
październik   1 777,15 1 662,39   6,90%
listopad   1 678,05 1 551,05   8,19%
grudzień   1 629,18 1 559,17   4,49%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

  I 2019  I 2018  2018
PKP Intercity 48,16% 48,33% 52,72%
Przewozy Regionalne 21,85% 21,81% 19,97%
Koleje Mazowieckie 10,64% 10,73% 10,00%
PKP SKM 4,85% 5,08% 4,66%
Koleje Śląskie 4,03% 3,76% 3,60%
Koleje Dolnośląskie 3,39% 3,14% 2,86%
Koleje Wielkopolskie 2,25% 2,11% 1,93%
SKM Warszawa 1,67% 1,56% 1,35%
Koleje Małopolskie 1,21% 1,48% 1,14%
ŁKA 0,87% 0,79% 0,75%
WKD 0,68% 0,73% 0,63%
Arriva RP 0,39% 0,46% 0,37%
UBB 0,002% 0,002% 0,003%
Pozostali 0,001% 0,000% 0,017%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń 2019

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń 14,39 14,27 13,77 0,85% 3,58%
luty   12,96 12,63   2,62%
marzec   13,94 13,93   0,14%
kwiecień   13,32 13,08   1,87%
maj   13,41 13,86   -3,23%
czerwiec   13,49 13,43   0,46%
lipiec   14,60 14,03   4,07%
sierpień   14,54 14,27   1,89%
wrzesień   13,37 13,11   2,00%
październik   14,12 13,50   4,60%
listopad   13,64 13,07   4,39%
grudzień   13,84 13,59   1,87%

Średnia odłegłość przejazdu pasażera [km]

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
14 Railpolonia sp. z o.o. 
15 SKPL Cargo sp. z o.o. 
16 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
17 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry