Nawigacja

Stacje rozrządowe

Kraków Nowa Huta

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

ul. Ruszcza 1, 31-988 Kraków

Współrzędne

50.091266,  20.135381

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie                                                           

Pl. Matejki 12
31-157 Kraków   

iz.krakow@plk-sa.pl

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

Kraków Nowa Huta NHB-11:

linia nr 95  - km 21.671;                              linia nr 943 - km 06.016;                            linia nr 094 - km  01.267;                       

Kraków Nowa Huta NHD-31:

linia nr 95 - km 21.871;                               linia nr 944 - km 06.204

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

hamulce torowe

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

Stacja udostępniana w pełnym zakresie.

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry