Nawigacja

Tabor po nowemu – szkolenie w UTK

08.03.2017

W Urzędzie Transportu Kolejowego odbyły się warsztaty dotyczące wymagań dla taboru, jakie zamawiający powinni uwzględnić przygotowując przetargi. Spotkanie zorganizowano w związku ze zbliżającymi się zmianami w stosowaniu technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących taboru. UTK chce by nikt nie był zaskoczony regulacjami, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2017 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele urzędów marszałkowskich, przewoźników, producentów oraz wykonawców modernizacji taboru. Warsztaty zorganizowane zostały w związku z upływem 31 maja 2017 r. okresu przejściowego umożliwiającego niestosowanie wymagań TSI Loc&Pass z 2011 r. Przedstawiciele UTK radzili, co należy uwzględnić przy formułowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Omówili z uczestnikami warsztatów:

  • wymagania dla taboru pasażerskiego wynikające z obecnie obowiązujących Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności, w szczególności odnoszące się do Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem;
  • wymagania dla taboru niezgodnego z TSI, a zawarte w opublikowanej 27 stycznia 2017 r. liście krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, dotyczących interoperacyjności systemu kolei (tzw. Liście Prezesa UTK);
  • możliwości dopuszczania do eksploatacji istniejących typów taboru pasażerskiego od 1 czerwca 2017 r.;
  • klasyfikację modyfikacji w pojazdach kolejowych i obowiązki z tym związane.

Celem warsztatów było przygotowanie uczestników rynku do zmian w stosowaniu TSI. Urzędowi chodzi o to, by szczegóły niejednokrotnie złożonych procedur dopuszczania do eksploatacji taboru były zrozumiałe dla wszystkich. Powinno to skutkować łatwiejszym spełnieniem właściwych wymagań stawianych przez unijne regulacje.

Stosowanie TSI  ma ujednolicić europejski system kolei poprzez zapewnienie optymalnego stopnia harmonizacji. Obowiązek stosowania TSI mają wszystkie państwa członkowskie. W przypadku pojazdów kolejowych ujednolicone wymagania są konieczne dla stworzenia wspólnego rynku taboru kolejowego. Zastosowanie unijnych reguł we wszystkich inwestycjach taborowych ma szansę doprowadzić za kilkadziesiąt lat do europejskiego, w pełni interoperacyjnego systemu kolejowego.

  • Warsztaty dotyczące wymagań dla taboru
  • Słuchacze na warsztatach dotyczących wymagań dla taboruPolecamy

do góry