Nawigacja

Petycje

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Petycja z 21 lutego 2021 r.

Autor petycji nie wyraził zgody na na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub stronie internetowej BIP.

Szanowni Państwo:
Ministerstwo Infrastruktury
Komenda Główna Policji (dw)
Urząd Transportu Kolejowego
Polskie Linie Kolejowe
Marszałkowie województw > przekazanie do ZDW
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Związek Subregionu Płn. Woj. Śląskiego + UM Częstochowa + SP Radomsko

(odbiorca/y petycji)

Petycja w interesie publicznym o sygnaturze własnej ‑‑ złożona przy pomocy środka pomocy elektronicznej „poczty elektronicznej” celem wykorzystania treści w przyszłości lub teraźniejszości.

Dzień dobry, ‑‑będąca dalej stroną inicjującą postępowanie w trybie Ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) zwana dalej jako wnoszącą petycję, przekładam petycję w której postuluje i domagam się zgodnie z ustawą o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art.54 w związku z art. 63 w związku Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) według treści żądania w postaci wprowadzenia postulatów w postaci celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym :

  1. Na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych w szczególności gdzie doszło do zdarzenia (kolizji, wypadku, wypadku śmiertelnego z pociągiem) uważam, że należy wprowadzić W8 (ograniczenia prędkości) oraz W6b gdzie maszynista będzie zobowiązany dać wielokrotny sygnał baczność 1-3 km przed przejazdem a 100 metrów przed przejazdem do przejechania przejazdu ciągły sygnał baczność z ograniczoną prędkością
  2. Przed różnego rodzaju mostami, kładkami zamontowany sygnał W6 gdzie maszynista da krótki sygnał przed przejazdem pod kładką, mostem, wiaduktem
  3. W miejscach gdzie doszło do prób samobójczych lub samobójstw zamontowanie wskaźników W8 (ograniczenia prędkości) a w przypadkach gdzie doszło do prób samobójczych lub samobójstw z mostów drogowych / kładek zamontowanych nad linią kolejową (most / kładka jest cała zabudowana poprzez zamontowanie ścian górnych i bocznych) celem :
    a) zapobiegania się poślizgnięcia i upadnięcia – ściana górna – co zapobiegnie spadania śniegu i deszczu na most – nitki drogi oraz nitki dla rowerzystów i pieszych
    b) zapobiegania skoczenia na wał kolejowy lub bezpośrednio przyległy teren do linii kolejowej
  4. W przypadkach gdzie doszło do prób samobójczych lub samobójstw z mostów drogowych / kładek zamontowane są sygnalizatory gdzie ruch jest wyłączony dla pieszych lub innych też pojazdów przed planowanym przejazdem pociągu
  5. Sygnał baczność obligatoryjnie stosuje się też na przejazdach typu A oraz B. Uważam, że powinien być obligatoryjny albowiem skoro niektóre osoby nie stosują się do poleceń funkcjonariuszy publicznych, piesi lub samochody również mogą nie stosować się do sygnalizacji kolejowej, do opuszczanych rogatek, omijania rogatek czy ruszania gdy rogatki nie zostały uniesione do końca, człowiek może być zawodny w tym dróźnik tak samo aparatura kolejowa nikt nie jest niezawodny ani człowiek ani aparatura (człowiek niestety moze popełniać błędy lub usnąć) natomiast aparatura może się zepsuć.

Adnotacje:
1.Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 5, art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) proszę tylko i wyłącznie o odpowiedź elektroniczna na mail z uwagi na sposób wnoszenia pisma do organu rozpatrującego, a ponadto z uwagi na stan epidemii.
2. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach z dnia 11lipca 2014 roku (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych na odwzorowanej treści petycji lub jego odwzorowania cyfrowego ( zdjęcie, skan ) na serwisie internetowym organu lub  stronie internetowej BIP.
3. Za ewentualne błędy oraz niewiedzę przepraszam oraz ilość składanych pism. Niniejsze pismo nie jest z złośliwości, swawoli a intencją jest dobro publiczne.
4. Proszę uprzejmie o potwierdzenie odbioru i podawania sygnatury (nadawcy) w odpowiedzi zwrotnej celem sprawniejszej wymianie informacji w danej sprawie.
‑‑
6. W przypadku opublikowania danych osobowych zawartych w petycji (imienia, nazwiska, adresu, miejscowości sporządzenia, adresu e-mailowego) zostanie złożona skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na mocy art. 33 i 34 RODO oraz mogę rozważyć inicjację postępowania skargowego,sądowo-odszkodowawczego z art. 415 kc, art. 416 kc, art. 417 kc,190a kk, 231 kk za niedopełnienie obowiązków służbowo-zawodowych,które doprowadziło do naruszenia prywatności, a więc do związku przyczynowo-skutkowego.
7. Proszę o podanie kategorii archiwalnej pisma w odpowiedzi zwrotnej.

Z poważaniem,
‑‑

do góry