Nawigacja

Kontakt

 
Adres:
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081
REGON: 015481433

Informacja o opłatach i numerach rachunków bankowych

tel: 22 749 14 00
fax: 22 749 14 01
e-mail: utk@utk.gov.pl

Godziny pracy Urzędu: poniedziałek - piątek - 8:15 - 16:15

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Transportu Kolejowego:
/UTK/skrytka
/UTK/SkrytkaESP

przekierowanie na platformę epuap - tylko skrzynka na portalu epuap wystawia Urzędowe Poświadczenie Odbioru.

Kontakt dla przedsiębiorców kolejowych

Licencje maszynistów:

    22 749 13 60

Dokumentacje Systemów Utrzymania, Świadectwa Bezpieczeństwa, autoryzacje bezpieczeństwa i certyfikaty bezpieczeństwa:

    22 749 14 60

Dopuszczenia do eksploatacji pojazdów i innych wyrobów kolejowych, rejestracja pojazdów kolejowych:

    22 749 15 30

Licencjonowanie transportu kolejowego, zatwierdzanie stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, dostęp do infrastruktury kolejowej, opiniowanie planów transportowych i umów o świadczenie usług publicznych,  monitorowanie rynku transportu kolejowego:

    22 749 15 50

Prowadzenie postępowań kontrolnych:

    22 749 14 40

Zgłaszanie nieprawidłowości w bezpieczeństwie ruchu kolejowego:

    22 749 15 85

    bezpieczenstwo@utk.gov.pl

Informacja o opłatach skarbowych

Zgłaszanie zdarzeń kolejowych - więcej informacji

Kontakt dla pasażerów

Skargi i informacje o prawach pasażerów

Portal dla pasażerów: http://pasazer.info.pl
Formularz kontaktowy dla pasażerów

Czat online dla pasażerów dostępny w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godz. 12:00 – 16:00

Infolinia dot. praw pasażerów w transporcie kolejowym czynna w dni robocze w godz. 8:15 – 16:15.

22 460 40 80
e-mail: pasazer@utk.gov.pl

Korespondencję można również przekazywać osobiście. Kancelaria Główna UTK jest czynna w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 8:15 – 16:15.

Uwaga: konsultanci UTK nie udzielają informacji o rozkładzie jazdy ani o cenach biletów. W sprawie rozkładu i cen należy kontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.


Polubowne rozwiązywanie sporów pasażerskich

Biuro Rzecznika Praw Pasażera Kolei: rzecznik@utk.gov.pl
Strona Rzecznika Praw Pasażera Kolei https://pasazer.gov.pl

Adres pocztowy:
Rzecznik Praw Pasażera Kolei
przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Informacja dla osób z niepełnosprawnością

Pętla indukcyjna

Jeżeli korzystasz z aparatu słuchowego z tzw. cewką telefoniczną, wchodząc do Kancelarii UTK na 12. piętrze przełącz swój aparat w tryb "t".

Na terenie Kancelarii możesz porozumieć się z pracownikami poprzez pętlę indukcyjną.

 

 

 

Parkowanie

Przed budynkiem Eurocentrum jest ogólnodostępny parking płatny. Przy każdym z wejść są oznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Obok drzwi obrotowych są drzwi rozsuwane, sterowane z recepcji. Na zewnątrz znajdują się domofony, przez które można poprosić o otwarcie takich drzwi.

Dla pracowników  w garażu podziemnym są wyznaczone 23 miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Dostęp do nich jest przyznawany na zasadach komercyjnych. Pracodawca może zażądać dla swojego pracownika dostępu do takiego miejsca.
UWAGA: Miejsca te nie są dostępne dla osób nie pracujących w Eurocentrum.

Windy

Wejście do wind odbywa się poprzez bramki. Bramki są otwierane za pomocą karty gościa, którą można otrzymać w każdej z trzech recepcji. W przejściach do wind znajduje się jedna szersza bramka, umożliwiająca swobodny przejazd osobie z niepełnosprawnością. Karty gościa oraz pracowników mogą otworzyć bramkę dla osób z niepełnosprawnością.

Wszystkie windy są przystosowane do transportu wózków. W windach garażowych wewnętrzne panele są opisane  w języku Braille'a. Do sterowania pozostałymi windami służy panel umieszczony na zewnątrz, przed windami. Panel wyposażony jest w klawiaturę numeryczną z wypukłą kropką na klawiszu „5”. Na panelu znajduje się też przycisk dla osób z niepełnosprawnością, którego użycie powoduje wezwanie zawsze tej samej windy F.

Toalety

Na parterze w pasażu handlowym są 3 zespoły toalet. W każdym z nich zapewniono toaletę dla osób z niepełnosprawnością. Na każdym  piętrze znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

do góry