Nawigacja

Zasady, koszty, czas

Wykorzystywane formy rozwiązywanie sporów

Rzecznik w celu rozwiązywanie sporu pasażerskiego wykorzystuje tryb postępowania polegający na przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu.

Koszty postępowania

Postępowanie przed Rzecznikiem jest dla pasażera wolne od opłat.

Język postępowania

Wniosek należy sporządzić w języku polskim. Postępowanie przed Rzecznikiem prowadzone jest w języku polskim.

do góry