Nawigacja

Twoje prawa

Pamiętaj o tym, że masz prawo wycofania się z postępowania na dowolnym jego etapie. Masz także prawo nie wyrazić zgody na przedstawioną propozycję rozwiązania sporu lub nie zastosować się do niej. Takie same prawa ma przedsiębiorca, z którym jesteś w sporze.

Masz możliwość aktywnego udziału w postępowaniu przed Rzecznikiem, w tym możesz przedstawiać swoje stanowiska, dokumenty i dowody. Równocześnie masz dostęp do stanowisk, dokumentów i dowodów przedstawionych przez przedsiębiorcę, a także do opinii wydanych przez ekspertów. Masz prawo ustosunkowania się do tych dokumentów i stanowisk.

Pamiętaj również o tym, że udział w postępowaniu nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym. Przedstawiona propozycja rozwiązania sporu może różnić się od rozstrzygnięcia, jakie mogłoby zapaść w postępowaniu sądowym.

Na każdym etapie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich możesz korzystać z pomocy osób trzecich, w tym osób świadczących profesjonalną pomoc prawną.

do góry