Nawigacja

Kiedy rzecznik odmówi?

Rzecznik odmówi rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:

  • przedmiot sporu wykracza poza kategorie sporów objętych właściwością Rzecznika,
  • pasażer nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania próby kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu – na przykład w sytuacji, w której nie wystąpisz do przedsiębiorcy przed skierowaniem wniosku do Rzecznika z reklamacją,
  • spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania przed Rzecznikiem spowoduje uciążliwości dla drugiej strony, 
  • sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo została już rozpatrzona przez Rzecznika, inny właściwy podmiot albo sąd, innymi słowy Rzecznik odmowi wszczęcia postępowania, gdy to samo postępowanie już się toczy albo zostało już wcześniej rozstrzygnięte,
  • wartość przedmiotu sporu pasażerskiego jest niższa niż 10 zł lub wyższa niż 20 000 zł,
  • pasażer złożył wniosek o wszczęcie postępowania po upływie roku od dnia, w którym podjął próbę kontaktu z drugą stroną i bezpośredniego rozwiązania sporu pasażerskiego,
  • rozpatrzenie sporu pasażerskiego spowodowałoby poważne zakłócenie działania Rzecznika.
do góry