Nawigacja

Rodzaje rozstrzyganych spraw

Rodzaje rozstrzyganych spraw

Z pomocy Rzecznika możesz skorzystać w przypadku sporu z przedsiębiorcą w sprawach dotyczących zobowiązań wynikających z umów przewozu osób, rzeczy lub zwierząt w transporcie kolejowym.  Stroną takiego sporu, oprócz przewoźnika kolejowego, może być także sprzedawca biletów lub operator turystyczny.  Przykładowo spory mogą być związane z opóźnieniem pociągu, jego odwołaniem, niezapewnieniem należytej informacji czy odpowiedniego komfortu podróży.

Ponadto Rzecznik prowadzi postępowania w sprawach dotyczących innych usług świadczonych na rzecz pasażerów przez przewoźnika kolejowego, zarządcę infrastruktury kolejowej, właściciela dworca bądź zarządzającego dworcem.

do góry