Nawigacja

Jednolite certyfikaty bezpieczeństwa (SSC)

Aktualizacja 24 czerwca 2022 r.

Rejestr zawiera jednolite certyfikaty bezpieczeństwa (SSC, ang. Single Safety Certificate) - skan dokumentu dostępny po kliknięciu w jego numer.
W związku z wejściem w życie 31 października 2020 r. tzw. IV pakietu kolejowego, w miejsce certyfikatów bezpieczeństwa część A i część B przewoźnikowi kolejowemu jest wydawany jednolity certyfikat bezpieczeństwa.

Uwaga: Wydane do 30 października 2020 r. certyfikaty bezpieczeństwa część A i część B zachowują swoją ważność na okres, na jaki zostały wydane. Rejestr certyfikatów bezpieczeństwa część A i część B znajduje się tutaj.

Zestawienie aktualnych SSC wraz ze wszystkimi istotnymi informacjami dostępne jest w pliku Excel: 

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Numer SSC

Rodzaj dokumentu

(nowy/przedłużenie/
zmiana/aktualizacja)

Ważny od Ważny do
1. ALUSTA S.A. PL1020210069 nowy 24.06.2021 24.06.2026
2. "BARTEX" sp. z o.o. PL1020210064 nowy 23.06.2021 23.06.2026
3. Budimex Kolejnictwo S.A. PL1020210134 nowy 26.10.2021 26.10.2026
4. CARGO-POWER sp. z o.o. PL1020220031 nowy 07.03.2022 07.03.2027
5. CD Cargo Poland sp. z o.o. PL1020210042 nowy 04.05.2021 04.05.2026
6. Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej "DOLKOM" sp. z o. o. PL1020210036 nowy 16.04.2021 16.04.2026
7. ENEA BIOENERGIA sp. z o.o. PL1020210097 nowy 27.08.2021 27.08.2026
8. G&G Train Polska sp. z o.o. sp. k. PL1020210065 nowy 23.06.2021 23.06.2026
9. GB Rail sp. z o.o. PL1020210113 nowy 17.09.2021 17.09.2026
10. Inter Cargo sp. z o.o. EU1020220111 nowy 20.05.2022 19.05.2027
11. Koleje Śląskie sp. z o.o. PL1020210029 nowy 01.04.2021 01.04.2026
12. Leo Express Global a.s. EU1020220064 nowy 12.04.2022 11.04.2025
13. LokoTrain s.r.o. EU1020220091 przedłużenie/zmiana 05.05.2022 04.11.2024
14. "LTE POLSKA" sp. z o.o. PL1020220030 nowy 04.03.2022 04.03.2027
15. LTG Cargo Polska sp. z o.o. PL1020210088 nowy 27.07.2021 27.07.2026
16. Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. PL1020210214 nowy 22.12.2021 22.12.2026
17. "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" sp. z o.o. PL1020220089 nowy 25.05.2022 25.05.2027
18. OLAVION sp. z o.o. PL1020220106 nowy 03.06.2022 03.06.2027
19. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. PL1020210179 nowy 10.12.2021 10.12.2026
20. POLREGIO S.A. PL1020210197 nowy 01.12.2021 01.12.2026
21. Przedsiębiorstwo Robót Torowych "TORREMS" sp. z o.o. PL1020210098 nowy 17.09.2021 17.09.2026
22. Rail Cargo Carrier - Poland sp. z o.o. PL1020210158 nowy 09.11.2021 09.11.2026
23. Raildox GmbH & Co.KG EU1020220076 nowy 22.04.2022 21.04.2027
24. RAILTRANS LOGISTICS sp. z o.o. PL1020220059 nowy 15.04.2022 15.04.2027
25. Stanisław Głowacz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Głowacz F.H.U. JMS PL1020220054 nowy 15.04.2022 15.04.2027
26. Swietelsky Rail Polska sp. z o.o. PL1020220075 nowy 16.05.2022 16.05.2027
27. TDK Plus sp. z o.o. PL1020210138 nowy 26.10.2021 26.10.2026
28. TKP SILESIA sp. z o.o. sp. k. PL1020220023 nowy 11.02.2022 11.02.2027
29. Trainspeed sp. z o.o. PL1020220053 nowy 01.04.2022 01.04.2027

 

do góry