Nawigacja

Identyfikator dysponenta pojazdu (VKM)

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Wykaz uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych VKM

Wykaz aktualnych identyfikatorów literowych uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego dostępny jest na stronie Europejskiej Agencji Kolejowej

 

Wykaz aktualnie uzgodnionych z Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego identyfikatorów literowych.

Lp.

Nazwa

Identyfikator literowy uzgodniony z UTK

1 CTL Wagony sp. z o.o. CTLW
2 GATX Rail Poland sp. z o.o. GATXP
3 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa SKMWA
4 Freightliner sp. z o.o. FPL
5 POL-MIEDŹ TRANS sp. z o.o. PMTLU
6 CTL Logistics sp. z o.o. CTLL
7 PKP INTERCITY S.A. PKPIC
8 LOTOS Kolej sp. z o.o. LOTOS
9 CTL Północ sp. z o.o. CTLP
10 CTL Kolzap sp. z o.o. CTLK
11 CTL Tankpol sp. z o.o. CTLT
12 Grupa Azoty "KOLTAR" sp. z o.o. KLTAR
13 DB Schenker Rail SPEDKOL sp. z o.o. DBSRS
14 PKP CARGO S.A. PKPC
15 CTL Maczki - Bór sp. z o.o. CTLMB
16 DB Schenker Rail Polska S.A. DBSRP
17 CTL LOK sp. z o.o. CTLLK
18 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PKPLS
19 "TRANSPOL" sp. z o.o. TROL
20 Przewozy Regionalne sp. z o.o. PREG
21 Towarzystwo Rodzina Kolejarska TRKOW
22 CEMET S.A. CEMET
23 PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. SKMT
24 Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. PPMT
25 PPC Intermodal S.A. PCCC
26 Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A. LBW
27 "Koleje Mazowieckie - KM" KMKOL
28 LUVENA S.A. ZCHLU
29 TRANSCHEM sp. z o.o. TM
30 Zakład Transportu Kolejowego "SIARKOPOL" sp. z o.o. ZTK
31  Rail Polska sp. z o.o. RAILP
32 Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. ECOSA
33 "CARBO" Holding sp. z o.o. CARBO
34 ORLEN KolTrans sp. z o.o. ORKOL
35 TORPOL S.A. TOR
36 STK S.A. STK
37 Trakcja S.A. TRAPL
38 ENEA Wytwarzanie S.A. ELKO
39 Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" S.A. ZCHSA
40 TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola  w Stalowej Woli ESW
41 CTL Chemkol sp. z o.o. CKL
42 Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o. KLP
43 Zakład Inżynierii Kolejowej Leśkiewicz Kosmala sp. j. ZIK
44 Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. ZEC
45 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. PNI
46 Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o. o. DOLWR
47 Koleje Dolnośląskie S.A. KD
48 P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata PLATA
49 EDF Polska S.A. ECKSA
50 TRANSODA sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu TRSOD
51 Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON sp. z o.o. EKKW
52 ITL Polska sp. z o.o. ITLPL
53 ZAKŁAD PRZEWOZÓW I SPEDYCJI "SPEDKOKS" sp. z o.o. ZPS
54 PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. PLK
55 TRAKCE A. S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce TRAKC
56 TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska PKESA
57 "Tabor Szynowy" Opole S. A. TSOSA
58 Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. SGCPP (anulowany 2015-02-04)
59 Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S. A. KPKOT
60 Zakład Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu sp. z o. o. ZRKPN
61 PKP Energetyka S. A. PKPE
62 Infra SILESIA S. A. DBINF
63 JD sp. z o.o. sp. k. JD (anulowany 2015-01-07)
64 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej  w Krakowie sp. z o. o. PNUIK
65 Euronaft Trzebinia sp. z o. o. ENTR
66 MAJKOLTRANS sp. z o. o. MKT
67 Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o. o. DLA
68 CMC Zawiercie S.A. CMCZ
69 Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "RADPEC" S.A. RAPEC
70 "Tankwagon" sp. z o.o. TWG
71 LERG S.A. LERG
72 "Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie" sp. z o.o. ZTB
73 Śląskie Zaplecze Remontowe sp. z o.o. SZR
74 ARRIVA RP sp. z o.o. ARP
75 PCC Rokita S.A. PCCR
76 Koleje Śląskie sp. z o.o. KSL
77 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków ECL
78 Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A. ZGHB
79 Zakłady Produkcyjno-Naprawcze Taboru Maszyn i Urządzeń TABOR M. Dybowski sp. j. ZPNT
80 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. PLPOL
81 „ALTRANS” Koczerski I., Kobierecki Z., Miloch A., Sarzyński P. sp. j. ALTRA
82 „SARKOM”- Środki Transportu Kolejowego sp z o.o. SAR
83 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. WKD
84 PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. KWB
85 KOLEJE WIELKOPOLSKIE sp. z o.o. PLKW
86 METRO WARSZAWSKIE sp. z o.o. MW
87 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" KGHMG
88 ZUE S.A. ZUESA
89 Atlas Poland sp. z o.o. ATPOL
90 INTERBUG sp. z o.o. INBUG
91 WISKOL Sołtys Waldemar Sołtys Jarosław sp. j. WISKO
92 EPORE sp. z o.o. EPO
93 "WAGONY ŚWIDNICA" S.A. GBXEU
94 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "UTEX" sp. z o.o. UTEX
95 FEROCO S.A. FERP
96 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole ELOP
97 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A. KSG
98 POZ BRUK sp. z o.o. sp. j. PBC
99 Huta Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. HCMSA
100 Akwawit-Polmos S.A. AKP
101 HAGANS LOGISTIC sp. z o.o. HL
102 PETROLOT sp. z o.o. PENLO
103 F.H.U. ORION Kolej Krzysztof Warchoł ORION
104 Siemens sp. z o.o. SPOL
105 Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie BORSC
106 NITROERG S.A. NEBKM
107 Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe COGIFER POLSKA sp. z o.o. COG
108 PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. PKPCS
109 INTERNATIONAL PAPER-KWIDZYN sp. z o.o. IPK
110 Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o. ZCHSI
111 Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. ZTKRU
112 Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A. ZCHA
113 MONDI ŚWIECIE S.A. MONSA
114 Destylarnia Sobieski S.A. SOBIE
115 Krajowa Spółka Cukrowa S.A. KSC
116 Zakłady Tłuszczowe "BIELMAR" sp. z o.o. ZTBIE
117 Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych  FOSFORY sp. z o.o. GZNFP
118 GÓRKA CEMENT sp. z o.o. GORKA
119 Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o. KWC
120 Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans sp. z o.o. PSTT
121  ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" S.A. ZCHR
122 Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. WZKV
123 Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A. NITRO
124  ZUT Wągrowiec Józef Kosiński ZUT
125  PPG Polifarb Cieszn S.A. PPG
126 Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A. ZCHZ
127 PMT Linie Kolejowe sp. z o.o. PMTLK
128 PPUH KOLINSTAL Henryk Jakubiec KOLIN
129 Felbermayr Immo sp. z o.o. PFELB
130 Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. KKZ
131 Newag Gliwice S.A. ZNLEP
132 Sigma Tabor sp. z o.o. STP
133 PROMET sp. z o.o. PROM
134 Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. WPSMU
135 VITROSILICON S.A. VS
136 P.W. M&Ł Roman Mierzbiczak MLBYD
137 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ARMEX sp. z o.o. ARMEX
138 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A KOGWR
139 Atenon sp. z o.o. sp. k. ATN
140 Klub Sympatyków Kolei KSK
141 Zakłady Metalowo-Chemiczne METCHEM Andrzej Świerczek ZMCHK
142 Via Cargo S.A. VCSA
143 Speed sp. z o.o. SPEED
144 EXTRAIL sp. z o.o. EXTRA (anulowany 2015-02-04)
145 PPG Deco Polska sp. z o.o. PPGWW
146 Fabryka Wagonów Gniewczyna S.A. FWGSA
147 Alfa Terminal Szczecin sp. z o.o. KRCHE
148 Kronospan Chemical sp. z o.o. KRCAL
149 "Kopalnia Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe" sp. z o.o. KPKLK
150 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. ORLEN
151 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Kielce ECKE
152 Centrala Obrotu Towarami Masowymi DAW-BYTOM sp. z o.o. DAW
153 Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego TRANSKOL sp. z o.o. TRKK
154 P.W. INTER-KOMTRANS SYLWESTER KOMISAREK INKOM
153 Zaklady Azotowe Chorzów S.A. ZACH
154 UNIKOL RAILWAY WORKSHOP S.C.   Barbara Skawińska Stanisław Skawiński URW
155 Przedsiębiorstwo "TORO" Piotr Kowalski sp. k. TORO
156 KOLEJE CZESKIE sp. z o.o. KC
157 ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA sp. z o.o. LKA
158 Track Tec Koltram sp. z o.o. TTKOL
159 CTL KARGO sp. z o.o. CTLKP
160 KOLEJ BAŁTYCKA - SERWIS sp. z o.o. KBS
161 Wojciech Iłowiecki ILO
162 SKPL Cargo sp. z o.o. SKPL
163 Wratislavia - Bio sp. z o.o. WBIO
164 Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A. ZAPUL
165 Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. PESA
166 RENTRANS CARGO sp. z o.o. RENTR
167 CARGOSPED sp. z o.o. CSPED
168 ALUSTA S.A. ALU
169 OPERATOR LOGISTYCZNY PALIW PŁYNNYCH sp. z o.o. OLPP
170 MORIS sp. z o.o. MPL
171 Alpha Trains Polska sp. z o.o. ATPL
172 Aspekt Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ASPWR
173 PPHU Jacek Surdyk JACEK
174 Jastrzębska Spółka Kolejowa JSK
175 Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. FLCGK
176 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" S.A. PAT
177 EUROPORT sp. z o.o. CLEU
178 CARGO Master sp. z o.o. CMDPS
179 ZNTK OLEŚNICA S.A. OLKOL
180 ZPS sp. z o.o. ZPSSP
181 Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi DEPOL sp. z o.o. DEPOL
182 Firma Handlowo-Usługowa "Ewimex" EWI
183 PROTOR S.A. PROT
184 Ecco Rail sp. z o.o. ECCOR
185 Gliwicka Fabryka Wagonów Holding S.A. GFW
186 CZ LOKO Polska sp. z o.o. CZLPL
187 Przedsiębiorstwo Robót Torowych "TORREMS" sp. z o.o. PRT
188 GLOBAL TRANSPORT COMPANY sp. z o.o. GTC
189 TRACK TEC S.A. TTSA
190 TRAKCJA PRKiI S.A. TRAPL
191 PORR (Polska) S.A. PORR
192 Mega-Met sp. z o.o. MEGAM
193 Bartex sp. z o.o. BRX
194 FERRUM S.A. FERRU
195 SKANSKA S.A. SKNAA
196 NKN Usługi Kolejowe Projektowanie, Budownictwo, Transport sp. z o.o. NKN
197 Bahn Technik Wrocław sp. z o.o. BTW
198 WAM sp. z o.o. WAM
199 CARGO Przewozy Towarowe i Pasażerskie sp. z o.o. CPTIP
200 EUROTRANS sp. z o.o. ETR
201 BARTER S.A. BRT
202 Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sp. z o.o.          KSS
203 NEWAG S.A. NEWAG
204 HSL Polska sp. z o.o. HSLPL
205 "Koleje Małopolskie" sp. z o.o. KMAL
206 Pomorskie Towarzystwo Miłosników Kolei Żelaznych PTMKŻ
do góry