Nawigacja

Dane archiwalne

Przewozy towarowe w 2013 r.

 

Przewozy towarowe ogółem

styczeń-grudzień   2013 2012 zmiana % 2013/2012
masa [tysięcy ton]  233 215,10 231 299,39 0,83%
praca przewozowa [mln. tono-km] 50 870,50 49 063,58 3,68%


Przewieziona masa towarów [tysięcy ton]

  2013 2012 2011 zmiana %  2013/2012 zmiana % 2012/2011
styczeń 17 144,15 18 280,33 19 141,68 -6,22% -4,50%
luty 16 512,31 16 735,76 18 646,60 -1,34% -10,25%
marzec 18 913,62 19 927,73 21 658,17 -5,09% -7,99%
kwiecień 18 575,65 18 563,04 20 151,88 0,07% -7,88%
maj 19 057,64 19 635,20 21 538,79 -2,94% -8,84%
czerwiec 19 032,69 18 471,47 21 500,27 3,04% -14,09%
lipiec   20 380,31 19 096,98 21 293,94 6,72% -10,32%
sierpień  20 351,12 19 907,22 21 541,15 2,23% -7,59%
wrzesień  20 503,46 20 252,37 21 372,55 1,24% -5,24%
październik 22 465,63 21 687,46 21 233,37 3,59% 2,14%
listopad 20 671,29 20 864,49 20 835,64 -0,93% 0,14%
grudzień 19 607,23 17 877,34 20 434,23 9,68% -12,5%
 

Przewieziona masa towarów [tysięcy ton]

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów (udział>0,5%)

  2013 rok 2012
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII  I-VIII  I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 48,14% 47,27% 46,78% 47,04% 47,56% 47,92% 48,19% 48,38% 48,61% 48,73% 48,82% 48,63% 50,42%
PKP LHS 3,38% 4,08% 4,45% 4,34% 4,16% 4,05% 4,05% 4,10% 4,17% 4,20% 4,24% 4,32% 4,39%
PKP Cargo Service* 0,67% 0,68% 0,59% 0,52% 0,47% 0,44% 0,45% 0,45% 0,47% 0,46% 0,46% 0,44% 0,05%
Grupa CTL 7,08% 7,05% 6,98% 6,98% 6,92% 6,95% 7,00% 6,99% 6,90% 6,81% 6,78% 6,77% 6,47%
Grupa DB Schenker 22,81% 22,98% 22,90% 22,40% 21,66% 20,95% 20,39% 19,89% 19,48% 19,27% 19,10% 19,24% 20,37%
PUK Kolprem 2,39% 2,42% 2,44% 2,43% 2,33% 2,27% 2,27% 2,30% 2,33% 2,31% 2,29% 2,30% 1,74%
Pol-Miedź Trans 2,20% 2,34% 2,38% 2,40% 2,44% 2,44% 2,44% 2,42% 2,41% 2,39% 2,39% 2,36% 2,14%
Lotos Kolej 4,18% 3,94% 3,90% 3,73% 3,76% 3,93% 3,98% 4,04% 4,05% 4,06% 4,06% 4,04% 4,56%
Transoda 0,69% 0,64% 0,62% 0,61% 0,60% 0,59% 0,58% 0,58% 0,58% 0,57% 0,57% 0,57% 0,57%
Rail Polska 1,55% 1,65% 1,76% 1,81% 1,78% 1,74% 1,77% 1,79% 1,77% 1,76% 1,75% 1,74% 1,49%
Orlen Kol-Trans 1,30% 1,25% 1,21% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,18% 1,17% 1,16% 1,14% 1,15% 0,86%
STK 1,39% 1,38% 1,42% 1,38% 1,45% 1,44% 1,40% 1,40% 1,40% 1,36% 1,33% 1,31% 0,88%
KP Kotlarnia 0,81% 0,86% 0,89% 1,06% 1,15% 1,20% 1,23% 1,25% 1,26% 1,32% 1,34% 1,32% 1,11%
Freightliner PL 1,02% 1,07% 1,24% 1,39% 1,59% 1,75% 1,83% 1,89% 1,96% 2,01% 2,04% 2,10% 2,20%
PHU Lokomotiv* 0,51% 0,47% 0,45% 0,47% 0,47% 0,49% 0,49% 0,47% 0,41% 0,36% 0,33% 0,30% 0,40%
Pozostali 1,89% 1,92% 2,00% 2,25% 2,48% 2,64% 2,76% 2,88% 3,03% 3,22% 3,36% 3,42% 2,35%

              * udział spółki w 2012 roku nie przekroczył 0,5%     

 

Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów styczeń-grudzień 2013 r.
(udział>0,5%)

Wykonana praca przewozowa [mln tonokilometrów]

  2013 2012 2011 zmiana %  2013/2012 zmiana %  2012/2011
styczeń 3 348,96 3 675,06 4 033,05 -8,87% -8,88%
luty 3 348,67 3 343,31 3 914,34 0,16% -14,59%
marzec 4 035,71 4 206,70 4 606,21 -4,06% -8,67%
kwiecień 3 999,99 4 033,36 4 489,20 -0,83% -10,15%
maj 4 265,83 4 272,32 4 820,10 -0,15% -11,36%
czerwiec 4 370,86 4 061,26 4 722,62   7,62% -14,00%
lipiec 4 620,07 4 023,67 4 672,79  14,82% -13,89%
sierpień 4 579,14 4 290,39 4 808,48   6,73% -10,77%
wrzesień 4 688,89 4 429,86 4 623,61    5,85% -4,19%
październik 4 961,79 4 690,88 4 597,99    5,78% 2,02%
listopad 4 512,00 4 342,60 4 468,88    3,90% -2,83%
grudzień 4 138,60 3 694,19 4 217,18 12,03% -12,40%

Wykonana praca przewozowa [mln tonokilometrów]

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej
(udział>0,5%)

  2013 rok 2012
 I   I-II   I-III   I-IV   I-V   I-VI   I-VII   I-VIII   I-IX   I-X   I-XI   I-XII 
PKP Cargo 60,13% 58,63% 57,61% 58,36% 58,96% 59,19% 59,36% 59,18% 59,12% 59,02% 58,98% 58,85% 60,25%
PKP LHS 5,51% 6,79% 7,45% 7,22% 6,80% 6,49% 6,42% 6,44% 6,50% 6,50% 6,53% 6,62% 6,82%
PKP Cargo Service* 1,12% 1,12% 0,97% 0,77% 0,64% 0,56% 0,50% 0,47% 0,45% 0,43% 0,40% 0,38% 0,01%
Grupa CTL 7,91% 7,72% 7,83% 7,82% 7,58% 7,42% 7,24% 7,12% 6,96% 6,88% 6,81% 6,82% 6,69%
Grupa DB Schenker 4,37% 4,87% 5,32% 5,36% 5,25% 5,17% 5,14% 5,22% 5,31% 5,44% 5,55% 5,59% 5,43%
PUK Kolprem 0,99% 0,98% 0,96% 0,96% 0,91% 0,88% 0,89% 0,90% 0,90% 0,89% 0,88% 0,88% 0,67%
Pol-Miedź Trans 1,75% 2,02% 2,01% 2,05% 2,12% 2,13% 2,14% 2,13% 2,11% 2,10% 2,10% 2,08% 1,95%
Lotos Kolej 8,16% 7,71% 7,64% 7,15% 7,12% 7,39% 7,55% 7,65% 7,70% 7,75% 7,79% 7,76% 8,21%
Rail Polska 2,07% 2,20% 2,21% 2,24% 2,20% 2,16% 2,12% 2,12% 2,08% 2,05% 2,02% 2,00% 1,77%
Orlen Kol-Trans 2,80% 2,65% 2,50% 2,38% 2,30% 2,25% 2,18% 2,15% 2,11% 2,09% 2,04% 2,08% 1,72%
STK 2,17% 2,15% 2,15% 2,05% 2,10% 2,04% 1,94% 1,97% 1,94% 1,91% 1,86% 1,83% 1,62%
Freightliner PL 0,68% 0,81% 1,06% 1,30% 1,52% 1,71% 1,85% 1,92% 2,02% 2,09% 2,13% 2,19% 2,05%
Pozostali 2,35% 2,36% 2,27% 2,36% 2,50% 2,59% 2,66% 2,74% 2,79% 2,87% 2,91% 2,91% 2,81

    * udział spółki w 2012 roku nie przekroczył 0,5% 

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej styczeń-grudzień 2013 roku
(udział>0,5%)