Nawigacja

Statystyka przewozów towarowych

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2020 r./Monthly Statistics 2020

Przewieziona masa, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja 30 lipca 2020 r.) / Weight, trasnsport performance, operating performance, shares. (next publication 30 lipca 2020)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel file

Przewozy towarowe 2020
Freight rail transport results in 2020

  styczeń - maj
 January - May
2020
styczeń -  maj
 January - May
2019
styczeń - maj
 January - May
2018
zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
masa towarów (mln ton)/ weight [m ton] 87,7 99,6 103,0 -11,95% -3,32%
praca przewozowa (mln tono-km)/ transport performance [m ton-km] 20 327 23 771 24 245 -14,49% -1,96%
praca eksploatacyjna (mln poc-km)/ operating performance [m train-km] 30,07 34,68 35,71 -13,31% -2,87%

Przewieziona masa towarów [mln ton]
Weight [m ton]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 17,19 19,69 20,88 -12,68% -5,70%
luty/ February 17,86 19,03 19,37 -6,13% -1,79%
marzec/ March 19,28 21,37 21,63 -9,80% -1,18%
kwiecień/April 16,80 20,17 20,45 -16,70% -1,37%
maj/May 16,59 19,37 20,72 -14,35% -6,52%
czerwiec/June   18,59 20,83   -10,77%
lipiec/July   20,34 21,17   -3,93%
sierpień/August   19,42 21,13   -8,10%
wrzesień/September   19,67 20,60   -4,52%
październik/October   21,41 22,63   -5,41%
listopad/November   19,88 21,48   -7,47%
grudzień/December   17,48 19,36   -9,73%

Udział przewoźników wg masy towarów  (udział>0,5%)
Share of RUs in terms of weight(share>0.5%)

  I-V 2020  I-V  2019   2019
PKP Cargo 36,31% 41,25% 40,35%
DB Cargo Polska 17,26% 16,95% 16,91%
Lotos Kolej 5,71% 5,08% 5,42%
PUK Kolprem 4,09% 3,33% 3,32%
CTL Logistics 3,78% 3,43% 3,55%
PKP LHS 3,76% 4,64% 4,13%
Orlen Kol-Trans 2,84% 2,49% 2,55%
Freightliner PL 2,47% 2,35% 2,46%
Pol-Miedź Trans 1,98% 1,88% 1,87%
Rail Polska 1,47% 1,59% 1,61%
Captrain Polska 1,35% 1,23% 1,37%
Ciech Cargo 1,26% 1,10% 1,19%
PKP Cargo Service sp. z o.o. 1,21% 1,21% 1,29%
CD Cargo Poland 1,16% 1,46% 1,33%
PCC Intermodal 1,15% 0,87% 0,87%
Inter Cargo 0,94% 1,02% 0,98%
JSW Logistics 0,85% 0,58% 0,65%
Ecco Rail 0,79% 0,46% 0,58%
LTE Polska  0,78% 0,72% 0,72%
KP Kotlarnia 0,78% 0,89% 1,00%
Railpolonia sp. z o.o. 0,59% 0,44% 0,44%
Metrans Polonia 0,57% 0,39% 0,41%
Logistics & Transport  0,55% 0,41% 0,47%
Eurasian Railway Carrier  0,42% 0,00% 0,03%
STK 0,22% 0,47% 0,45%
Pozostali /Others 7,68% 5,78% 6,06%

      Udział przewoźników wg masy towarów           
styczeń - maj 2020 roku (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of weight January - May 2020 (share>0.5%)

 

Wykonana praca przewozowa [mln tono-km]
Transport performance [m tkm]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 3 899,41 4 562,95 4 787,80 -14,54% -4,70%
luty/ February 4 131,02 4 509,03 4 530,09 -8,38% -0,46%
marzec/ March 4 420,47 5 160,06 5 029,03 -14,33% 2,61%
kwiecień/April 3 782,18 4 861,75 4 932,92 -22,21% -1,44%
maj/May 4 093,59 4 677,39 4 965,37 -12,48% -5,80%
czerwiec/June   4 475,50 4 916,98   -8,98%
lipiec/July   4 782,54 5 099,45   -6,21%
sierpień/August   4 588,68 5 112,62   -10,25%
wrzesień/September   4 566,94 5 013,42   -8,91%
październik/October   5 020,82 5 487,73   -8,51%
listopad/November   4 632,43 5 130,31   -9,70%
grudzień/December   4 067,37 4 636,32   -12,27%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej
Share of RUs in terms of transport performance

  I-V 2020  I-V  2019   2019
PKP Cargo 40,88% 44,57% 43,92%
Lotos Kolej 10,40% 9,24% 9,79%
PKP LHS 5,15% 6,02% 5,44%
DB Cargo Polska 4,87% 5,74% 5,66%
CTL Logistics 4,51% 4,15% 3,95%
Orlen Kol-Trans 3,98% 3,73% 3,71%
Freightliner PL 3,51% 3,00% 3,17%
PUK Kolprem 2,61% 1,71% 1,89%
Inter Cargo 2,09% 2,38% 2,33%
Captrain Polska 1,92% 1,83% 1,97%
PCC Intermodal 1,68% 1,14% 1,19%
Pol-Miedź Trans 1,52% 1,75% 1,80%
Rail Polska 1,50% 1,67% 1,75%
CD Cargo Poland 1,48% 1,86% 1,75%
Ecco Rail 1,16% 0,68% 0,82%
Logistics & Transport  1,09% 0,69% 0,87%
Ciech Cargo 1,08% 0,92% 0,98%
LTE Polska 0,92% 0,99% 1,02%
Olavion 0,86% 0,84% 0,83%
Railpolonia 0,76% 0,62% 0,60%
HSL 0,69% 0,60% 0,58%
Metrans Polonia 0,69% 0,41% 0,44%
Bartex Plus 0,68% 0,00% 0,00%
JSW Logistics sp. z o. o. 0,50% 0,34% 0,37%
Transchem 0,48% 0,43% 0,40%
STK 0,25% 1,06% 0,94%
Pozostali /Others 4,73% 3,63% 3,83%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej 
styczeń - maj 2020 (udział>0,5%)

Share of RUs in terms of transport performance January - May 2020  (share>0.5%)

 

 

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]
Operational performance [m train-km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 5,88 6,69 6,97 -12,12% -3,96%
luty/ February 6,05 6,47 6,67 -6,50% -2,94%
marzec/ March 6,36 7,49 7,46 -15,05% 0,40%
kwiecień/April 5,64 7,06 7,30 -20,04% -3,24%
maj/May 6,13 6,97 7,31 -12,07% -4,74%
czerwiec/June   6,63 7,33   -9,54%
lipiec/July   6,96 7,58   -8,23%
sierpień/August   6,72 7,59   -11,43%
wrzesień/September   6,80 7,48   -9,09%
październik/October   7,48 8,01   -6,66%
listopad/November   6,89 7,57   -9,02%
grudzień/December   6,19 6,75   -8,21%

Średnia odległość przewozu 1 tony (km)
Average distance [km]

  2020 2019 2018 zmiana % / change %
2020/2019
zmiana % / change %
2019/2018
styczeń/ January 227 232 229 -2,14% 1,07%
luty/ February 231 237 234 -2,40% 1,35%
marzec/ March 229 241 233 -5,03% 3,84%
kwiecień/April 225 241 241 -6,61% -0,07%
maj/May 247 242 240 2,18% 0,77%
czerwiec/June   241 236   2,01%
lipiec/July   235 241   -2,38%
sierpień/August   236 242   -2,34%
wrzesień/September   232 243   -4,60%
październik/October   235 242   -3,27%
listopad/November   233 239   -2,42%
grudzień/December   233 239   -2,82%

 

Wykaz przewoźników realizujących w 2020 roku przewozy towarowe na podstawie licencji  wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego**/
List of railway undertakings performing freight transport activity in 2020 based on freight licence**

1 Agnieszka Dolata prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "Żwirownia DOLATA""Beton DOLATA" Agnieszka Dolata
2 Alza Cargo sp. z o.o.
3 Barter S.A.
4 Bartex Plus sp. z o.o.
5 Bartex sp. z o.o.
6 Budimex Kolejnictwo S.A.
7 Captrain Polska sp. z o.o.
8 Cargo Master sp. z o.o.
9 CARGO Przewozy Towarowe, Transport sp. z o.o. sp. k.
10 CD Cargo Poland sp. z o.o.
11 Cemet S.A.
12 Centrum Logistyczne w Łosośnej sp. z o.o.
13 CIECH Cargo sp. z o.o.
14 CL Cargo Logistics sp. z o.o.
15 Colas Rail Polska Sp. z o. o.
16 CTL Logistics sp. z o.o.
17 CTL Północ sp. z o.o.
18 DB Cargo Polska S.A.
19 DB Cargo Spedkol sp. z o.o.
20 DOLKOM sp. z o.o.
21 Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
22 Ecco Rail sp. z o.o.
23 EP Cargo a.s.
24 Eurasian Railway Carrier sp. z o.o. (dawniej Octopus Rail sp. z o.o.)
25 Eurotrans sp. z o.o.
26 Freightliner PL sp. z o.o.
27 Grupa Azoty "KOLTAR" sp. z o.o.
28 GT Rail sp. z o.o.
29 HSL Polska Sp. z o.o.
30 Inter Cargo sp. z o.o.
31 IRT sp. z o.o.
32 JSW Logistics sp. z o. o.
33 Karpiel sp. z o.o.
34 Kolej Bałtycka S.A.
35 Kopalnia Piasku Kotlarnia S.A.
36 Logistics & Transport Company sp. z o.o. 
37 Lokotrain s.r.o.
38 Lotos Kolej sp. z o.o.
39 LTE Polska sp. z o.o.
40 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
41 Majkoltrans sp. z o.o.
42 METRANS Polonia sp. z o. o.
43 Mobil Lok Servis sp. z o.o.
44 Moris sp. z o.o.
45 NKN Usługi Kolejowe sp. z o. o.
46 Olavion sp. z o.o.
47 Omniloko sp. z o.o.
48 Orion Rail Logistics sp. z o.o. 
49 ORLEN KolTrans sp. z o.o.
50 PBS Transkol Sp. z o.o.
51 PCC Intermodal S.A.
52 PKP Cargo International a.s. (dawniej AWT a.s.)
53 PKP Cargo S.A.
54 PKP Cargo Service sp. z o.o.
55 PKP Energetyka S.A.
56 PKP LHS sp. z o.o.
57 PNUIK Kraków Sp. z o.o.
58 Pol-Miedź Trans sp. z o.o.
59 POSW Depol sp. z o.o.
60 POZ BRUK sp. z o.o. sp.j.
61 PPM-T sp. z o.o.
62 PROTOR sp. z o.o. 
63 PRT Torrems sp. z o.o.
64 PUK Kolprem sp. z o.o.
65 Rail Cargo Carrier - Poland sp. z o.o. (dawniej Rail Time Polska sp. z o.o.)
66 Rail Polska sp. z o.o.
67 Rail STM sp. z o.o. (dawniej Cityline sp. z o.o.)
68 Railpolonia sp. z o.o.
69 Silva LS sp. z o. o.
70 SKPL Cargo sp. z o.o.
71 STK S.A.
72 Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.
73 Tabor Rail sp. z o.o.
74 TKP Silesia sp. z o.o. sp.k.
75 Torpol sp. z o.o.
76 Track Tec Logistics sp. z o.o.
77 Trainspeed sp. z o.o.
78 Trakcja PRKiI S.A.
79 Transchem sp. z o.o.
80 Wiskol sp. z o.o. s.k.
81 Zakład Inżynierii Kolejowej sp. z o.o.
82 ZRK DOM sp. z o.o.
83 ZUE S.A.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane mogą podlegać korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.* w tym licencje innych krajów członkowskich UE

Departament Regulacji Rynku

Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.* also European License from other countries**

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry