Nawigacja

Dane archiwalne

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2019 r./Monthly statistics 2019

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja - 30 lipca 2019 r.)/ Number of passenger, transport performance, operational performance (next publication - 30 July 2019)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel/More details in MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem w 2019 r./Passenger rail transport results in 2019

  styczeń - maj/January-May
2019
styczeń - maj/January-May
2018
styczeń - maj/January-May
2017
zmiana % / change %
2019/2018
zmiana % / change %
2018/2017
liczba pasażerów (mln)/ number of passengers [m] 133,53 124,62 127,66 7,15% -2,39%
praca przewozowa (mln pas-km)/ transport performance [m pass-km] 8 464,88 8 055,54 8 054,95 5,08% 0,01%
praca eksploatacyjna(mln poc-km)/ operating performance  [m train-km] 69,36 67,91 67,27 2,13% 0,95%

Liczba pasażerów [mln osób]/Number of passengers [m]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń/ January 26,54 25,06 25,71 5,93% -2,52%
luty/ February 25,21 23,15 23,55 8,88% -1,67%
marzec/ March 28,15 24,39 26,48 15,43% -7,90%
kwiecień/April 25,88 25,26 25,11 2,47% 0,61%
maj/May 27,74 26,76 26,82 3,68% -0,24%
czerwiec/June   25,97 25,80   0,66%
lipiec/July   26,38 25,29   4,30%
sierpień/August   26,31 24,95   5,45%
wrzesień/September   25,91 24,14   7,33%
październik/October   28,47 26,55   7,23%
listopad/November   27,22 24,88   9,39%
grudzień/December   25,41 24,28   4,66%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów/ Share of RUs in terms of number of passengers

  I-V 2019  I-V 2018  2018
Przewozy Regionalne 26,88% 26,70% 26,17%
Koleje Mazowieckie 19,18% 19,84% 19,24%
PKP Intercity 13,89% 14,01% 14,87%
PKP SKM 12,78% 13,74% 13,61%
SKM Warszawa 6,05% 5,30% 6,10%
Koleje Śląskie 5,95% 5,57% 5,47%
Koleje Dolnośląskie 4,18% 3,71% 3,78%
Koleje Wielkopolskie 3,78% 3,59% 3,53%
WKD 2,79% 2,94% 2,77%
Koleje Małopolskie 1,93% 2,28% 2,08%
ŁKA 1,78% 1,49% 1,52%
Arriva RP 0,67% 0,69% 0,69%
UBB 0,13% 0,13% 0,16%
Pozostali/Others 0,008% 0,007% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów
styczeń - maj 2019/ Share of RUs in terms of number of passengers January - May 2019

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]/ Transport performance[m pass-km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń/ January 1 625,87 1 572,38 1 556,10 3,40% 1,05%
luty/ February 1 603,64 1 489,09 1 502,47 7,69% -0,89%
marzec/ March 1 690,42 1 556,68 1 595,72 8,59% -2,45%
kwiecień/April 1 708,83 1 641,60 1 645,83 4,10% -0,26%
maj/May 1 836,12 1 795,79 1 754,83 2,246% 2,33%
czerwiec/June   1 820,54 1 805,86   0,81%
lipiec/July   2 167,93 2 046,50   5,93%
sierpień/August   2 173,89 2 021,84   7,52%
wrzesień/September   1 745,06 1 619,28   7,77%
październik/October   1 777,15 1 662,39   6,90%
listopad/November   1 678,05 1 551,05   8,19%
grudzień/December   1 629,18 1 559,17   4,49%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej/ Share of RUs in terms of transport performance

  I-V 2019  I-V 2018  2018
PKP Intercity 50,26% 49,86% 52,72%
Przewozy Regionalne 21,11% 21,23% 19,97%
Koleje Mazowieckie 10,30% 10,64% 10,00%
PKP SKM 4,68% 5,03% 4,66%
Koleje Śląskie 3,81% 3,79% 3,60%
Koleje Dolnośląskie 3,19% 2,99% 2,86%
Koleje Wielkopolskie 2,13% 2,03% 1,93%
SKM Warszawa 1,43% 1,23% 1,35%
Koleje Małopolskie 1,16% 1,31% 1,14%
ŁKA 0,85% 0,79% 0,75%
WKD 0,66% 0,70% 0,63%
Arriva RP 0,38% 0,39% 0,37%
UBB 0,003% 0,003% 0,003%
Pozostali/Others 0,02% 0,01% 0,02%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej  styczeń - maj 2019/Share of RUs in terms of transport performance

January - May 2019

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]/Operational performance [m train-km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń/ January 14,41 14,27 13,77 1,0% 3,58%
luty/ February 13,08 12,96 12,63 0,97% 2,62%
marzec/ March 14,16 13,94 13,93 1,51% 0,14%
kwiecień/April 13,68 13,32 13,08 2,70% 1,87%
maj/May 14,02 13,41 13,86 4,54% -3,23%
czerwiec/June   13,49 13,43   0,46%
lipiec/July   14,60 14,03   4,07%
sierpień/August   14,54 14,27   1,89%
wrzesień/September   13,37 13,11   2,00%
październik/October   14,12 13,50   4,60%
listopad/November   13,64 13,07   4,39%
grudzień/December   13,84 13,59   1,87%

Średnia odległość przejazdu 1 pasażera [km]/Average distance [km]

  2019 2018 2017 zmiana %
2019/2018
zmiana %
2018/2017
styczeń/ January 61 62,75 61 -2,39% 3,66%
luty/ February 64 64 64 -1,09% 0,79%
marzec/ March 60 64 60 -5,92% 5,93%
kwiecień/April 66 65 66 1,59% -0,86%
maj/May 66 67 65 -1,38% 2,58%
czerwiec/June   70 70   0,15%
lipiec/July   82 81   1,56%
sierpień/August   83 81   1,97%
wrzesień/September   67 67   0,41%
październik/October   62 63   -0,31%
listopad/November   62 62   -1,10%
grudzień/December   64 64   -0,17%

Wykaz przewoźników realizujących w 2019 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego/ List of railway undertakings performing passenger transport activity in 2019 based on passenger licence

1 Arriva RP sp. z o.o.
2 Cargo Master sp. z o.o.
3 Koleje Dolnośląskie S.A.
4 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
5 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
6 Koleje Śląskie sp. z o.o.
7 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
8 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
9 Parowozownia Wolsztyn
10 PKP Cargo S.A.
11 PKP Intercity S.A.
12 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
13 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
14 SKPL Cargo sp. z o.o. 
15 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
16 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o
17 Leo Express Global A.S.

Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

Please note that data do not include results of narrow-gauge railway undertakings. Furthermore, there might be corrections and updates.

Monitoring and Analysis Unit in the Railway Market Regulation Department

analizy@utk.gov.pl

tel. +48 22 749 15 50

do góry