Nawigacja

Dane archiwalne

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Dane eksploatacyjne w 2018 r.

Liczba pasażerów, praca przewozowa, praca eksploatacyjna, udział przewoźników (następna publikacja - 30 listopada 2018 r.)

Szczegółowe dane w pliku MS Excel

Przewozy pasażerskie ogółem

Parametry styczeń - wrzesień
2018
styczeń - wrzesień
2017
styczeń - wrzesień
2016
zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
liczba pasażerów (mln) 229,22 227,85 218,85 0,60% 4,11%
praca przewozowa (mln pas-km) 15 963,68 15 548,43 14 525,29 2,67% 7,04%
praca eksploatacyjna(mln poc-km) 123,90 122,11 120,35 1,46% 1,46%

Liczba pasażerów [mln osób]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 25,06 25,71 23,36 -2,52% 10,05%
luty 23,15 23,55 23,41 -1,67% 0,59%
marzec 24,39 26,48 24,72 -7,90% 7,13%
kwiecień 25,26 25,11 24,55 0,61% 2,27%
maj 26,76 26,82 25,44 -0,25% 5,43%
czerwiec 25,97 25,80 24,38 0,66% 5,81%
lipiec 26,40 25,29 25,43 4,39% -0,56%
sierpień 26,32 24,95 24,24 5,47% 2,95%
wrzesień 25,92 24,14 23,32 7,36% 3,51%
październik   26,55 25,68   3,39%
listopad   24,88 24,61   1,08%
grudzień   24,28 23,40   3,75%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

   I-IX 2018  I-IX 2017 2017
Przewozy Regionalne 26,32% 26,45% 26,31%
Koleje Mazowieckie 19,19% 20,42% 20,44%
PKP Intercity 15,18% 14,22% 14,11%
PKP SKM w Trójmieście 13,71% 13,87% 13,94%
SKM Warszawa 5,76% 7,86% 7,60%
Koleje Śląskie 5,36% 5,06% 5,18%
Koleje Dolnośląskie 3,71% 3,00% 3,09%
Koleje Wielkopolskie 3,46% 2,63% 2,67%
WKD 2,79% 2,40% 2,55%
Koleje Małopolskie 2,15% 1,88% 1,89%
ŁKA 1,48% 1,21% 1,27%
Arriva RP 0,71% 0,78% 0,77%
UBB 0,18% 0,18% 0,17%
Pozostali 0,02% 0,02% 0,02%

Udział przewoźników wg liczby pasażerów

styczeń - wrzesień 2018

Praca przewozowa [mln pasażerokilometrów]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 1 572,38 1 556,10 1 385,45 1,05% 12,32%
luty 1 489,09 1 502,47 1 437,02 -0,89% 4,55%
marzec 1 556,68 1 595,72 1 465,25 -2,45% 8,90%
kwiecień 1 641,60 1 645,83 1 494,78 -0,26% 10,11%
maj 1 795,77 1 754,83 1 637,91 2,33% 7,14%
czerwiec 1 820,54 1 805,86 1 609,51 0,81% 12,20%
lipiec 2 168,46 2 046,50 1 986,52 5,96% 3,02%
sierpień 2 173,99 2 021,84 1 944,74 7,53% 3,96%
wrzesień 1 745,17 1 619,28 1 564,12 7,77% 3,53%
październik   1 662,39 1 596,76   4,11%
listopad   1 551,05 1 530,79   1,32%
grudzień   1 559,17 1 528,15   2,03%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

   I-IX 2018  I-IX 2017 2017
PKP Intercity 53,58% 51,73% 51,13%
Przewozy Regionalne 19,77% 20,65% 20,74%
Koleje Mazowieckie 9,82% 10,71% 10,77%
PKP SKM w Trójmieście 4,58% 5,31% 5,42%
Koleje Śląskie 3,48% 3,25% 3,38%
Koleje Dolnośląskie 2,78% 2,41% 2,50%
Koleje Wielkopolskie 1,87% 1,76% 1,76%
SKM Warszawa 1,24% 1,73% 1,70%
Koleje Małopolskie 1,15% 0,79% 0,83%
ŁKA 0,71% 0,66% 0,70%
WKD 0,62% 0,54% 0,58%
Arriva RP 0,38% 0,47% 0,47%
UBB 0,004% 0,004% 0,004%
Pozostali 0,02% 0,01% 0,01%

Udział przewoźników wg pracy przewozowej

styczeń - wrzesień 2018

Praca eksploatacyjna [mln pociągokilometrów]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 14,27 13,77 13,20 3,58% 4,36%
luty 12,96 12,63 12,74 2,62% -0,92%
marzec 13,94 13,93 13,26 0,14% 5,01%
kwiecień 13,32 13,08 12,98 1,87% 0,79%
maj 13,41 13,86 13,47 -3,23% 2,92%
czerwiec 13,49 13,43 13,34 0,46% 0,68%
lipiec 14,60 14,03 14,28 4,06% -1,74%
sierpień 14,57 14,27 14,01 2,10% 1,83%
wrzesień 13,33 13,11 13,07 1,65% 0,32%
październik   13,50 13,23   2,01%
listopad   13,07 12,92   1,16%
grudzień   13,59 13,48   0,82%

Średnia odłegłość przejazdu pasażera [km]

  2018 2017 2016 zmiana %
2018/2017
zmiana %
2017/2016
styczeń 63 61 59 3,66% 2,06%
luty 64 63,8 61 0,79% 3,94%
marzec 64 60 59 5,93% 1,66%
kwiecień 65 66 61 -0,86% 7,66%
maj 67 65 64 2,59% 1,62%
czerwiec 70 70 66 0,15% 6,04%
lipiec 82 81 78 1,50% 3,60%
sierpień 83 81 80 1,95% 0,99%
wrzesień 67 67 67 0,39% 0,02%
październik   63 62   0,70%
listopad   62 62   0,25%
grudzień   64 65   -1,66%

Wykaz przewoźników realizujących w 2018 r. przewozy pasażerskie na podstawie licencji wydanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego

1 PKP Intercity S.A.
2 PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
3 Przewozy Regionalne Sp. z o.o.
4 Koleje Mazowieckie - KM sp. z o.o.
5 Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
6 Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. - Warszawa
7 Koleje Dolnośląskie S.A.
8 Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.
9 Koleje Śląskie sp. z o.o.
10 Arriva RP sp. z o.o.
11 Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.
12 Koleje Małopolskie sp. z o.o.
13 Cargo Master sp. z o.o.
14 SKPL Cargo sp. z o.o.
15 Leo Express Global a. s.


Uwaga: dane nie obejmują przewozów na liniach wąskotorowych, dane  mogą podlegać  korektom i uzupełnieniom. Różnice między wartościami ogółem, a poszczególnymi tabelami wynikają z zaokrągleń. Dokładne wartości dostępne są w pliku Excel.

Departament Regulacji Rynku
Wydział Analiz i Monitoringu Rynku

analizy@utk.gov.pl

tel. 22 749 15 50

do góry