Nawigacja

Korzyści

Zapraszamy do udziału w naborach na wolne stanowiska pracy w UTK. Kandydatom do pracy oferujemy zatrudnienie w dynamicznym zespole, wśród życzliwych i pomocnych ludzi. Przyjazna atmosfera w pracy jest dla nas bardzo ważna.

Oferujemy stabilne zatrudnienie u elastycznego pracodawcy, który po raz kolejny otrzymał Znak Jakości „Przyjazny Urząd”.

Naszym pracownikom oferujemy:

rozwój zawodowy

Kierownictwo Urzędu Transportu Kolejowego przykłada dużą wagę do rozwoju zawodowego pracowników uznając, że największym kapitałem, jaki posiada Urząd, są jego pracownicy. Dlatego też od wielu lat konsekwentnie podnosimy kompetencje zespołu poprzez umożliwienie udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych, seminariach i konferencjach. Nasi pracownicy mogą uczestniczyć w nauce języka angielskiego. Dbamy zarówno o to, aby nasi pracownicy zdobywali wiedzę techniczną czy z zakresu prawa, ale również o to, żeby wspierać ich w zakresie pozyskiwania kwalifikacji miękkich związanych z zarządzaniem zespołem, organizacją pracy czy zdobywaniem umiejętności nauczania innych. W Urzędzie został wdrożony projekt Akademia UTK, którego głównym celem jest transfer wiedzy pomiędzy pracownikami. Projekt oparty jest na „dzieleniu się doświadczeniem zawodowym” przez pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje  dotyczy to zarówno szkoleń technicznych, z zakresu prawa, szeroko rozumianego IT oraz szkoleń związanych z usprawnieniem procesów wewnątrz organizacji.

elastyczność zatrudnienia

Urząd ułatwia pracownikom godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym – nasi pracownicy, w uzasadnionych przypadkach, mogą być zatrudnieni w formie telepracy (w pełnym wymiarze czasu pracy lub w wybrane dni tygodnia), korzystać z indywidualnego czasu pracy (rozpoczynać i kończyć pracę w dogodnych dla siebie godzinach) lub pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Dla rodziców przygotowaliśmy specjalny pokój, dzięki czemu, w uzasadnionych przypadkach, mogą przyprowadzać do pracy swoje pociechy – w otoczeniu kolorowych mebli, zabawek, gier, książeczek żadne dziecko się nie nudzi. W Pokoju Rodzinnym znajduje się również telewizor oraz duży zestaw bajek.

pakiet medyczny

Pracownicy mogą zostać objęci prywatną opieką zdrowotną wraz ze współmałżonkiem i dziećmi (pracownik opłaca koszt wybranego abonamentu).

program sportowo-rekreacyjny

Oferujemy naszym pracownikom dostęp do programu sportowo-rekreacyjnego,  który umożliwia korzystanie z szerokiej oferty obiektów sportowych na terenie całej Polski. Imienna karta sportowa jest dofinansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w związku z czym pracownik pokrywa tylko część opłaty za kartę.

profity z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W Urzędzie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dzięki czemu nasi pracownicy mogą korzystać z następujących świadczeń:

ŚWIADCZENIA URLOPOWE DLA PRACOWNIKÓW (dofinansowanie krajowych lub zagranicznych wczasów wypoczynkowych lub wczasów leczniczo – rehabilitacyjnych lub dopłata do wypoczynku organizowanego indywidualnie)

ŚWIADCZENIA URLOPOWE DLA DZIECI PRACOWNIKÓW (dofinansowanie krajowego lub zagranicznego wypoczynku dla dzieci w formie kolonii, obozów, zimowisk, „zielonych szkół”)

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE (ze środków Funduszu finansowane są imprezy okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin, takie jak mikołajki lub dzień dziecka)

ZAPOMOGI (pracownicy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej lub dotknięci wypadkami losowymi mogą uzyskać pomoc finansową)

WYPRAWKA SZKOLNA (możliwość dofinansowania zakupu podręczników oraz przyborów szkolnych dla dzieci pracowników z najniższymi dochodami)

BILETY DO KINA (możliwość dofinansowania biletów do kina dla zainteresowanych pracowników i ich dzieci)

„BECIKOWE” (możliwość uzyskania pomocy finansowej dla pracowników w przypadku urodzenia dziecka)

POŻYCZKI MIESZKANIOWE (możliwość uzyskania niskooprocentowanych pożyczek na cele mieszkaniowe, tj. remonty, modernizacje, kaucje, zamiany lub pozyskanie tytułu własności do lokalu mieszkalnego)

ubezpieczenie na życie

Pracownicy UTK (oraz ich małżonkowie/partnerzy, pełnoletnie dzieci) mogą przystąpić do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia na życie.

legitymacje uprawniające do przejazdów koleją z 50% zniżką

Pracownicy UTK mogą wnioskować o możliwość korzystania z imiennych legitymacji zniżkowych na przejazdy koleją. Legitymacje są opłacane przez Urząd, pracownicy nie ponoszą kosztów zakupu legitymacji, jednak jej wartość jest doliczana do przychodu pracownika i z tego tytułu jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Legitymacje, które UTK zakupił na bieżący rok kalendarzowy, uprawniają do 50% ulgi na przejazdy w komunikacji krajowej, w dowolnej klasie we wszystkich kategoriach pociągów ujętych w rozkładzie jazdy uruchamianych przez: PKP Intercity SA, Polregio sp. z o.o., Koleje Mazowieckie – KM sp. z o.o., PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o., Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., Arriva RP sp. z o.o., Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o.

 

do góry