Nawigacja

Reklamacje i rekompensata

Kiedy mogę pozwać przewoźnika do sądu?

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe warunkiem wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem wynikającym z prawa przewozowego jest wyczerpanie procesu reklamacyjnego u przewoźnika (nieuwzględnienie reklamacji).

do góry