Nawigacja

Przewóz zwierząt

Przewóz zwierząt

Zanim zabierzesz do pociągu psa, kota lub inne zwierzę, sprawdź, czy możesz je przewieźć. Jeżeli tak, upewnij się, czy nie będziesz musiał zapłacić za jego przewóz.

Przewoźnicy kolejowi ustalają reguły przewozu zwierząt. Aby dowiedzieć się o zasadach przewozu, ustal przewoźnika, z którego usług będziesz korzystać. Sprawdź rozkład jazdy pociągów i ustal nazwę przewoźnika.

Zasadniczo we wszystkich spółkach psa można przewozić pod warunkiem posiadania przez podróżnego aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. Pies musi być trzymany na smyczy i mieć nałożony kaganiec. Nie dotyczy to psów przewodników i psów asystujących.

Zasady przewozu zwierząt kształtują się następująco:

PKP Intercity

Dorosły podróżny może przewieźć jednego psa w wagonie klasy 1 lub 2 we wszystkich kategoriach pociągów, jeżeli posiada ważny bilet na przewóz psa, a współpodróżni w przedziale nie zgłoszą sprzeciwu wobec przewozu (nie mogą sprzeciwić się podróży psów przewodników osób niewidomych i asystujących osobom niepełnosprawnym oraz psów służbowych, zgody nie wymaga również przewożenie psa w wagonach bezprzedziałowych).

W przypadku sprzeciwu współpasażerów konduktor wskazuje pasażerowi z psem inne miejsce w pociągu. W przypadku braku takich miejsc podróżny z psem obowiązany jest opuścić pociąg na najbliższej stacji. Przysługuje mu następnie zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet na przejazd. W wagonach sypialnych i z miejscami do leżenia można przewozić psa pod warunkiem wykupienia wszystkich miejsc w przedziale, jednak nawet wówczas pies nie może przebywać na łóżku i miejscu do leżenia.

Opłata za przewóz psa wynosi 15,20 zł.

Pies nie może być trzymany na miejscach do siedzenia, nie może też zakłócać ciszy nocnej. Podróżny odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym przewozi psa.

Powyższe zasady nie dotyczą psów przewodników osób niewidomych. Za małe psy i inne małe zwierzęta (np. koty) umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), przewożone w ramach bagażu podręcznego nie pobiera się żadnych opłat. W ten sam sposób mogą być przewożone wszystkie zwierzęta domowe.

POLREGIO

Dorosły podróżny może przewieźć jednego psa, jeżeli posiada ważny bilet na jego przewóz, a współpodróżni w przedziale nie zgłoszą sprzeciwu wobec przewozu psa (nie mogą sprzeciwić się podróży psów przewodników osób niewidomych i asystujących osobom niepełnosprawnym oraz psów służbowych, zgody nie wymaga również przewożenie psa w wagonach bezprzedziałowych). W przypadku sprzeciwu współpasażerów, konduktor wskazuje pasażerowi z psem inne miejsce w pociągu. W przypadku braku takich miejsc podróżny z psem obowiązany jest opuścić pociąg na najbliższej stacji. Przysługuje mu następnie zwrot należności za częściowo niewykorzystany bilet na przejazd. Za małe psy i inne małe zwierzęta (np. koty) umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), przewożone w ramach bagażu podręcznego nie pobiera się żadnych opłat. W ten sam sposób mogą być przewożone wszystkie zwierzęta domowe.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł.

Koleje Mazowieckie

Przewóz zwierząt w pociągach Kolei Mazowieckich jest bezpłatny. Podróżny może przewieźć nie więcej niż jednego psa lub małe zwierzęta domowe w odpowiednich pojemnikach, koszach, klatkach lub innym opakowaniu zabezpieczającym przed wyrządzeniem szkody. Pies nie może zakłócać spokoju ani zachowywać się agresywnie.

Koleje Dolnośląskie

W pociągach Kolei Dolnośląskich podróżny może pod swoją opieką przewozić zwierzęta domowe, jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Małe zwierzęta transportowane w odpowiednich pojemnikach można przewozić bezpłatnie, poza tym psy można przewozić za opłatą.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł.

Koleje Śląskie

Podróżny może bezpłatnie przewozić małe zwierzęta domowe umieszczone w odpowiednim pojemniku. Jeśli pies nie jest przewożony w pojemniku lub transporterze musisz nabyć bilet na jego przewóz. Ponadto przewóz psa może zostać zrealizowany wyłącznie za zgodą współpasażerów, która nie jest wymagana w przypadku przejazdu ze zwierzęciem w przedziale dla podróżnych z większym bagażem.

Opłata za przewóz psa wynosi 2 zł.

Koleje Wielkopolskie

Podobnie jak w przypadku innych przewoźników regionalnych bezpłatnie przewożone są zwierzęta domowe (w tym psy) umieszczone w odpowiednim pojemniku (np. klatce, pudle, koszu). Poza tym psa każdej wielkości można przewozić odpłatnie, o ile współpasażerowie nie zgłoszą sprzeciwu.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł.

Arriva RP

Bezpłatnie można przewieźć małe żywe zwierzęta (w tym psy) umieszczone w transporterach lub odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach, skrzynkach itp.). Jeśli pies nie jest umieszczony w pojemniku, musisz nabyć na niego odpowiedni bilet. Przewóz zwierząt uzależniony jest od zgody współpodróżnych. Zgoda taka nie jest wymagana w przypadku przejazdu w wagonach bezprzedziałowych.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł.

PKP SKM w Trójmieście

W pociągach PKP Szybkiej Kolei w Trójmieście można nieodpłatnie przewozić zwierzęta domowe, w tym psy, umieszczone w odpowiednich transporterach lub pojemnikach. Jeśli pies nie jest umieszczony w takim pojemniku, musisz nabyć na niego odpowiedni bilet. Przewóz zwierząt uzależniony jest od zgody innych pasażerów, a rasa psa nie może być uznana za rasę agresywną.

Opłata za przewóz psa wynosi 3 zł.

WKD

Bezpłatnie można przewozić małe zwierzęta pokojowe umieszczone w transporterach lub odpowiednich pojemnikach oraz małe psy (np. york, ratlerek) trzymane na kolanach. Od 1 stycznia 2019 roku w weekendy (tj. sobotę i niedzielę) oraz w święta (dni ustawowo wolne od pracy i dni dodatkowe ustalone w rozkładzie jazdy pociągów WKD) każdy dorosły pasażer posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej może bezpłatnie przewieźć jednego psa, niezależnie od jego rozmiarów.

Przewóz możliwy jest tylko wtedy, gdy:

1) podróżny posiada aktualne świadectwo szczepienia psa,

2) pies nie zachowuje się agresywnie i nie zakłóca spokoju,

3) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec (z wyjątkiem psa asystującego osoby z niepełnosprawnością, który powinien być wyposażony w uprząż, a osoba z niepełnosprawnością powinna posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego).

W dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) przewóz psa odbywa się odpłatnie (z wyłączeniem małych zwierząt w transporterach i trzymanych na kolanach podróżnego). Opłata za przewóz czworonoga jest zależna od strefy biletowej i wynosi 50% ceny biletu normalnego, tj. 2,05 zł (I strefa – do 19 minut), 2,75 zł (II strefa – do 38 minut) lub 4,00 zł (powyżej 38 minut).

SKM Warszawa (regulamin ZTM Warszawa)

Dopuszcza się przewożenie małych zwierząt domowych, jeżeli nie są uciążliwe dla pasażerów i są umieszczone w odpowiednim dla zwierzęcia koszu (skrzynce, klatce itp.) zapewniającym bezpieczeństwo pasażerów oraz psów, pod warunkiem że nie zachowują się agresywnie, nie są uciążliwe dla pasażerów, mają założony kaganiec i trzymane są na smyczy.

Przewóz zwierząt jest bezpłatny.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

W pociągach ŁKA można nieodpłatnie przewozić zwierzęta domowe, w tym psy, umieszczone w odpowiednich pojemnikach (koszach, pudłach, klatkach, itp.). Jeśli pies nie jest umieszczony w pojemniku, musisz nabyć bilet dla psa.

Opłata za przewóz psa wynosi 4,50 zł.

Koleje Małopolskie

W pociągach KMŁ można nieodpłatnie przewozić zwierzęta domowe, w tym psy, umieszczone w odpowiednich pojemnikach (koszach, pudłach, klatkach, itp.). Jeśli pies nie jest umieszczony w pojemniku, musisz nabyć bilet dla psa.

Opłata za przewóz psa wynosi 3 zł.

do góry