Nawigacja

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Logo SKM w Trójmieście

 

W elektrycznych zespołach trakcyjnych SKM (ezt) przewóz rowerów jest bezpłatny i odbywa się pod nadzorem podróżnego. W spalinowych zespołach trakcyjnych SKM (szt), które z zasady kursują na liniach niezelektryfikowanych, przewóz rowerów odbywa się wyłącznie na podstawie odpłatnej rezerwacji dokonanej w kasie biletowej SKM. Dopuszcza się także możliwość zakupu biletu dla przewożonego roweru w pociągu u kierownika pociągu/konduktora.

Jeśli często podróżujesz z rowerem w wagonach szt, możesz kupić bilet miesięczny na przewóz roweru – dodatkowo przed każdym przejazdem powinieneś uzyskać bezpłatną rezerwację miejsca na rower.

Rowery możesz przewozić w przedziałach oznaczonych napisem „dla podróżnych z większym bagażem ręcznym" lub piktogramem roweru.

Rower nie może przeszkadzać innym podróżnym ani powodować uszkodzeń lub zniszczeń wagonu.

Więcej informacji na temat przewozu rowerów możesz uzyskać w serwisie internetowym przewoźnika.

 

 

 

do góry