Nawigacja

Osoby z niepełnosprawnością

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Podróż osób o ograniczonej możliwości poruszania się

Każda osoba, której sytuacja wymaga specjalnej uwagi ze względu na ograniczoną możliwiość poruszania się na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia, niesprawności umysłowej, każdej innej niepełnosprawności lub na skutek wieku (różnie określany u różnych przewoźników) może liczyć na pomoc podczas korzystania z transportu kolejowego.

W praktyce oznacza to osoby:

 • na wózkach inwalidzkich (osoby, które z powodu osłabienia lub niepełnosprawności wykorzystują wózek inwalidzki do poruszania się);
 • inne osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, w tym:
  • osoby cierpiące na upośledzenie kończyn,
  • osoby mające trudności z chodzeniem,
  • osoby niedowidzące,
  • osoby niewidzące,
  • osoby niedosłyszące,
  • osoby głuche,
  • osoby z upośledzeniem w zakresie komunikacji (to znaczy osoby, które mają problemy z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego, osoby z upośledzeniem funkcji czuciowych, upośledzeniem psychicznym lub intelektualnym),
  • osoby niskiego wzrostu.

Do osób o ograniczonej możliwości poruszania się nie zalicza się osób, które są uzależnione od alkoholu lub narkotyków, chyba że takie uzależnienie jest wynikiem terapii medycznej.

Osoby podróżujące z rowerem nie są traktowane jako osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Przewoźnik ma jednak możliwość uznania rowerzystów za osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, jest tak np. w przypadku spółki Przewozy Regionalne.

Przedsiębiorstwa kolejowe i zarządcy stacji są zobowiązani do ustanowienia niedyskryminujących zasad dotyczących korzystania z przewozu przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, na przykład osoby starsze. Przedsiębiorstwa kolejowe, sprzedawcy biletów i operatorzy turystyczni są również zobowiązani do informowania - na żądanie podróżnego - o dostępności przewozów kolejowych oraz warunków dostępu do taboru kolejowego i powodów ograniczeń.

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek udzielania pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się pomocy przy wsiadaniu do pociągu i wysiadaniu z niego. Skontaktuj się z przewoźnikiem co najmniej 48 godzin przed planowanym odjazdem pociągu i poinformuj - za pomocą wskazanego przez przewoźnika środka komunikacji - o potrzebie udzielenia pomocy w podróży (np. telefonicznie, mailowo). Możesz także otrzymać wszelką pomoc na stacjach przesiadkowych oraz na stacji docelowej. Jeśli nie możesz powiadomić przewoźnika o potrzebie udzielenia pomocy z zachowaniem wskazanego terminu, pamiętaj, że przewoźnicy i zarządcy stacji mają obowiązek podjąć wszelkie działania, abyś mógł odbyć podróż.

Numery telefonów oraz adresy e-mail są dostępne na stronach internetowych przewoźników, w punktach informacji oraz ogłoszeniach wywieszanych na dworcach.

Co powinno zawierać zgłoszenie o potrzebie uzyskania pomocy?

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (najlepiej numer telefonu),
 • ile osób będzie odbywało przejazd,
 • rodzaj niepełnosprawności,
 • czy podróżny porusza się na wózku inwalidzkim (jakim) lub czy używa innego sprzętu ułatwiającego poruszanie się (jakiego),
 • datę podróży oraz planowaną godzinę odjazdu i przyjazdu,
 • relację (stacja odjazdu i przyjazdu, ewentualnie stacja przesiadkowa) z określeniem, na jakiej stacji potrzebna jest pomoc,
 • informację, czy podróżny posiada bilet na przejazd, czy konieczny jest zakup biletu; jeżeli podróżny posiada już bilet na przejazd, należy podać numer wagonu i miejsca, o ile podróż będzie odbywała się pociągiem (wagonem) z rezerwacją miejsc,
 • informację, jaka pomoc będzie potrzebna,
 • informację, czy w podróży będzie towarzyszył opiekun lub pies asystujący,
 • informację o bagażu,
 • dodatkowe informacje, np. proponowane miejsce spotkania z osobą udzielającą pomocy.

Osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym poruszające się na wózku inwalidzkim, a także osoby niewidome, które nie posiadają ważnego biletu, nie muszą zgłaszać się do obsługi pociągu - mogą kupić bilet podczas kontroli bez dodatkowej opłaty.

W przypadku całkowitej lub częściowej utraty albo uszkodzenia sprzętu osób o ograniczonej możliwości poruszania się przedsiębiorstwo kolejowe musi wypłacić podróżnemu odszkodowanie.

Dane kontaktowe do zgłaszania potrzeby pomocy w podróży

przewoźnik

kontakt telefoniczny

kontakt mailowy/formularz zgłoszeniowy

Arriva RP

56 663 79 22 – wszyscy operatorzy telefoniczni

801 081 515 – infolinia dla numerów stacjonarnych
22 481 39 48 – infolinia dla numerów komórkowych

czynne od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godzinach 8.00-16.00

info.kolej@arriva.pl

sekretariat.rp@arriva.pl

Koleje Dolnośląskie

76 742 11 12 – Biuro Obsługi Klienta

za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej przewoźnika

Koleje Małopolskie

790 374 036

czynny całodobowo

dyspozytor@malopolskiekoleje.com.pl

Koleje Mazowieckie – KM

22 364 44 44

czynny całodobowo

 

Koleje Śląskie

727 030 303

pasazer@kolejeslaskie.com

Koleje Wielkopolskie

19 757

czynny całodobowo

dyspozytura@koleje-wielkopolskie.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

42 205 55 15 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej przewoźnika

PKP Intercity

703 200 200 – całodobowa infolinia (opłata 1,29 zł/min)

22 391 97 57 dla połączeń realizowanych z zagranicznych sieci telekomunikacyjnych

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej przewoźnika

PKP SKM w Trójmieście

58 721 12 11

za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej przewoźnika

POLREGIO

 

W centrali Spółki:

infolinia czynna od poniedziałku do piątku oprócz świąt w godzinach 8.30-15.00

800 022 222 – infolinia dla numerów stacjonarnych

22 47 32 354 – infolinia dla numerów komórkowych

W oddziałach Spółki:

Szczegółowe informacje  dostępne są pod adresem Kontakty do oddziałów regionalnych

 

SKM w Warszawie

22 699 71 95 –        czynny w godzinach 8.00–15.00

za pośrednictwem formularza kontaktowego

WKD

22 755 70 82 – dyspozytor czynny całodobowo
22 755 47 60 –      Wydział Marketingu i Sprzedaży Usług czynny w godzinach 7.00–15.00
22 755 55 64 – sekretariat czynny w godzinach 7.00–15.00

 

 

 

Obsługa nie udzieliła Ci pomocy? Złóż reklamację u przewoźnika lub skargę do Urzędu Transportu Kolejowego. Tu znajdziesz dane teleadresowe Urzędu.

 

do góry