Nawigacja

Dla studenta

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Studiuję za granicą. Czy w Polsce mogę odbywać przejazdy na podstawie ulgi studenckiej?

Osoby studiujące za granicą, które mają polskie obywatelstwo, mogą korzystać w naszym kraju z ustawowej ulgi studenckiej 51 proc. Warunkiem jest okazanie legitymacji ISIC (International Student Identity Card) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej.

Podstawa prawna: § 9 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. 2015 poz. 1427).

do góry