Nawigacja

Bilet

Na danej trasie obowiązuje oferta specjalna/promocja, a kasjer/konduktor sprzedał mi droższy bilet. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Po stwierdzeniu, że bilet został wystawiony nieprawidłowo (np. bez zastosowania oferty promocyjnej przysługującej pasażerowi na danej trasie), pasażer powinien niezwłocznie wrócić do kasy/konduktora i poprosić o wymianę biletu oraz zwrot różnicy w cenie. W przypadku, gdy tego nie zrobi lub spotka się z odmową, powinien wystąpić do przewoźnika na drodze pisemnej reklamacji z żądaniem zwrotu różnicy w cenie, załączając do niej oryginał biletu. Sprawę można również zgłosić do wiadomości Urzędu Transportu Kolejowego, który ustali, czy doszło do złamania prawa. Zgodnie z załącznikiem II częścią I Rozporządzenia nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym przedsiębiorstwa kolejowe i sprzedawcy biletów zobowiązani są udzielać podróżnym informacji m.in. o warunkach najniższych opłat za przewóz.

do góry