Nawigacja

TSI

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Zestawienie TSI

Zestawienia norm i dokumentów opublikowane w witrynie Urzędu Transportu Kolejowego opracowane zostały przez Europejską Agencję Kolejową. Dla uzyskania najbardziej aktualnych wersji decyzji wprowadzających TSI należy korzystać z bazy dostępnej w ramach oficjalnego serwisu prawnego Unii Europejskiej EURLEX.

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności mające zastosowanie do systemu kolei dużych prędkości i systemu kolei konwencjonalnych

TSI dla podsystemu Infrastruktura

TSI dla podsystemu Energia

TSI dla podsystemu Tabor lokomotywy i tabor pasażerski

TSI dla podsystemu Tabor kolejowy - hałas

TSI dla podsystemu Sterowanie

 TSI w zakresie aspektu „Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się”

 TSI w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych”

TSI dla podsystemu  „Tabor - wagony towarowe"

TSI dla podsystemu Ruch kolejowy

 TSI dla podsystemu Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla systemu kolei konwencjonalnych

TSI dla podsystemu Sterowanie ruchem kolejowym (uchylone Decyzją 2012/88/UE)

TSI dla podsystemu Infrastruktura (uchylone Rozporządzeniem 1299/2014)

TSI dla podsystemu Energia (uchylone Rozporządzeniem 1301/2014)

 TSI dla podsystemu Tabor-hałas (uchylone Rozporządzeniem 1304/2014)

 TSI dla podsystemu Tabor – Lokomotywy i wagony pasażerskie (uchylone Rozporządzeniem 1302/2014)

 TSI dla podsystemu Ruch kolejowy (uchylone Decyzją 2012/757/UE)

 TSI dla podsystemu Aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich

 TSI dla podsystemu Aplikacje telematyczne dla przewozów towarowych (uchylone Rozporządzeniem 1305/2014)

Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności dla systemu kolei dużych prędkości

TSI dla podsystemu Infrastruktura (uchylone Rozporządzeniem 1299/2014)

 TSI dla podsystemu Energia (uchylone Rozporządzeniem 1301/2014)

 TSI dla podsystemu Sterowanie ruchem kolejowym (uchylone Decyzją 2012/88/UE)

 TSI dla podsystemu Tabor (uchylone Rozporządzeniem 1302/2014)

 TSI dla podsystemu Ruch kolejowy (uchylone Decyzją 2012/757/UE)

 TSI dla podsystemu Utrzymanie (uchylona Decyzją 2013/462/UE)

do góry