Nawigacja

Stacje rozrządowe

Zabrzeg-Czarnolesie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

ul. Czarnoleska 14, 43-516 Zabrzeg

Współrzędne

49.903888,  18.903466

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu,
Sekcja Eksploatacji Czechowice-Dziedzice,                                                 ul. Barlickiego 48, 
43-502 Czechowice-Dziedzice

iz.sosnowiec@plk-sa.pl
tel. 71-717-43-05

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

Linia nr 150 - Most Wisła-Chybie: km 6,261;
linia nr 693: podg. Zabrzeg – podg.  Bronów, km 2,026

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

Urządzenia THS

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

Możliwe udostępnianie w pełnym zakresie

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry