Nawigacja

Stacje rozrządowe

Wrocław Brochów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

ul. Mościckiego, 52-110 Wrocław

Współrzędne

51.052442,  17.097956

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu                                                 ul. Joannitów 13, 
50-525 Wrocław

iz.wrocław@plk-sa.pl
tel. 71-717-43-05

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

linia nr 349 Święta Katarzyna - Wrocław Kuźniki: km 3,115

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

Hamulce torowe

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

-

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry