Nawigacja

Stacje rozrządowe

Łódź Olechów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

ul. Jędrzejowska 170, 93-636 Łódź

Współrzędne

51.7302,  19.597757

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi                                                            

ul. Tuwima 28,  90-002 Łódź

iz.lodz@plk-sa.pl

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

Linia nr 25, km 13.900

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

hamulce torowe, urządzenia zewnętrzne systemu ASR: radary, czujniki ELS, pomiar wolnej długości toru

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

Na podstawie podpisanych umów  stacja jest udostępniana licencjonowanym przewoźnikom w zakresie minimalnego dostępu do infrastruktury kolejowej (usługi podstawowe dostępu do urządzeń związanych z obsługą pociągów) oraz usługi dodatkowe  - zgodnie z Regulaminem przydzielania tras pociągów 

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry