Nawigacja

Stacje rozrządowe

Kielce Herbskie

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

ul. Oskara Kolberga, 25-620 Kielce

Współrzędne

50.885809,  20.604125

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach                                                              

ul. Paderewskiego 43/45,                     25-502 Kielce

iz.kielce@plk-sa.pl

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

Linia nr 61, km 3.743

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

Hamulce torowe, system radarowy, układy kontroli niezajętości torów i rozjazdów, układy pomiaru wolnej długości torów

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

Udostępniana w pełnym zakresie

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry