Nawigacja

Stacje rozrządowe

Jaworzno-Szczakowa

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Informacje ogólne

Adres

ul. Kolejarzy 22, 43-602 Jaworzno

Współrzędne

50.247049,  19.293219

Właściciel / zarządca

PKP PLK S.A.

Dane kontaktowe

PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu                                                        ul. 3 Maja 16
41-200 Sosnowiec

iz.sosnowiec@plk-sa.pl

Obsługiwany rodzaj transportu

Kolejowy normalnotorowy 1435 mm

Usytuowanie w stosunku do sieci kolejowej: nr linii, kilometr

Górka rozrządowa usytuowana jest naprzeciw posterunku JSR:

linia 669 - km 0.000,

linia 714 - km 0.100,

linia 666 - km 1.500

linia 715 - km 0.528

Infrastruktura i wyposażenie

Górka rozrządowa

Jest, czynna

Pochylnia do pracy rozrządowej

-

Inne instalacje / urządzenia do rozrządzania i zestawiania pociągów

-

Udostępnianie infrastruktury

Zakres udostępniania innym podmiotom:

Obsługa pociągów przewoźników, rozrząd

Informacja o stawkach i opłatach za korzystanie z obiektu, usługi w nim świadczone lub link do strony internetowej z informacjami na ten temat

Wysokość stawki jednostkowej opłaty za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe zawiera  Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP PLK S.A. dostępny na stronie internetowej www.plk-sa.pl .Opłatę pobiera się za dostęp i korzystanie ze stacji wyposażonych w czynne górki rozrządowe. W przypadku korzystania z infrastruktury tych stacji dla celów innych niż rozrządzanie z wykorzystaniem górki rozrządowej, opłaty  pobiera się według  odpowiednich pozycji cennika,  zgodnie z  rodzajem świadczonej usługi.

do góry