Nawigacja

Telefony

logo Kultury Bezpieczeństwa

Szanowni Państwo,

Na przestrzeni lat sygnowanie Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym stało się znakiem jakości, świadczącym o wysokich standardach bezpieczeństwa wdrażanych w ramach realizowanej przez Państwa działalności. O istotności projektu Deklaracji świadczy stale zwiększająca się liczba jej sygnatariuszy. Dziś projekt realizowany jest aż przez 217 przedsiębiorstw, instytucji i organizacji. To Państwo kształtujecie pożądaną kulturę bezpieczeństwa na polskim rynku kolejowym, a podjęte zaangażowanie zasługuje na uznanie, czego wyrazem jest publikacja realizowanych przez Państwa działań na łamach "Biuletynu Kultury Bezpieczeństwa".

Za nami kolejny rok intensywnych działań, który zaowocował nowymi inicjatywami. Jedną z nich jest organizacja I Forum Kultury Bezpieczeństwa - wydarzenia, którego celem jest przede wszystkim zacieśnianie więzi między sygnatariuszami Deklaracji, tworzenie wspólnej platformy wymiany doświadczeń oraz poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań identyfikowanych problemów i zagrożeń. W ramach Deklaracji rozpoczęliśmy cykl publikacji merytorycznych – Magazynu Kultury Bezpieczeństwa oraz produkcji filmów edukacyjnych, które, mam nadzieję, będą służyć uczestnikom rynku kolejowego w procesie szkolenia pracowników kolei.

Przed nami kolejne wyzwania. Ważnym aspektem przyszłych działań jest wdrożenie IV pakietu kolejowego. Przewiduje on wprowadzenie pojęcia kultury bezpieczeństwa i związanych z nią wymagań jako elementu systemów zarządzania bezpieczeństwem, które stanowią podstawę prowadzenia działalności przewoźników kolejowych i zarządców infrastruktury.

Pragnę zachęcić Państwa do szukania nowych rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo, ale również do ciągłego doskonalenia już istniejących. Od naszego zaangażowania zależy jak będzie kształtować się rozwój transportu kolejowego w aspektach konkurencyjności i bezpieczeństwa.

dr inż. Ignacy Góra
Prezes
Urzędu Transportu Kolejowego

 

 

do góry