Nawigacja

Kultura bezpieczeństwa

Kultura bezpieczeństwa

Transport kolejowy jest sektorem transportu szczególnie wymagającym jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Jest ono bowiem kluczowym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju branży kolejowej, dlatego każdy podmiot prowadzący działalność w obszarze kolejowym powinien w ramach swojej działalności utrzymywać i podnosić poziom bezpieczeństwa.

Na tej podstawie można zdefiniować kulturę bezpieczeństwa jako system obejmujący postawy określonej grupy wobec ryzyka, bezpieczeństwa i zagrożeń, wskazujący wartości, które w danym obszarze uznawane są za kluczowe.

Kultura bezpieczeństwa jest podstawową przesłanką skutecznie działającego systemu kolejowego, a bazujące na kulturze bezpieczeństwa systemy zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem są elementami niezbędnymi we wszystkich organizacjach kolejowych w celu utrzymywania i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa.

Prawidłowo rozumiana kultura bezpieczeństwa opiera się na wysokim poziomie zaufania i szacunku pomiędzy pracownikami i kierownictwem, dlatego musi być kreowana i wspierana przez kierownictwo wyższego szczebla.

W 2016 r. opracowany i wdrożony został projekt Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Jako kontynuacja Deklaracji powstał Konkurs kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Włącz się w bezpieczną kolej - dołącz do sygnatariuszy Deklaracji!

Formularz przystąpienia do "Deklaracji kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

Lista sygnatariuszy Deklaracji


Poprzednie konkursy:

Konkurs "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" - edycja 2016

Wyniki I edycji konkursu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - 2016 r.

Konkurs "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" - edycja 2017

Zgłoszenia na II edycję konkursu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - 2017 r.

Wyniki II edycji konkursu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - 2017 r.

Zgłoszenia na III edycję konkursu "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" - 2018 r.

Wyniki III edycji konkursu Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym - 2018 r.

Konkurs "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym" - edycja 2019

 

 

do góry