Nawigacja

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa sygnatariuszem Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

18.05.2016

Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. 

21 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Transportu Kolejowego ponad dziewięćdziesięciu przedstawicieli rynku kolejowego podpisało Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Wśród sygnatariuszy znaleźli się między innymi: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, przewoźnicy, zarządcy i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producenci taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia, a także media.

Wzrastające zainteresowanie kulturą bezpieczeństwa jest pozytywnym sygnałem, gdyż zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego powinno być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska.

Trwałe efekty pracy nad podniesieniem bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienie odpowiedniego poziomu prewencji mogą zostać osiągnięte tylko wtedy, kiedy przedsiębiorcy, obok poprawy techniki i organizacji pracy, zadbają także o kształtowanie świadomości swoich pracowników. Poprawie bezpieczeństwa transportu kolejowego musi towarzyszyć propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa.

Poniżej Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym wraz z załącznikiem.

 

do góry