Nawigacja

Aktualności

Terminy składania wniosków o przedłużenie certyfikatu ECM oraz certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania

27.01.2023

Przedsiębiorcy chcący przedłużyć posiadany certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM) lub certyfikat w zakresie funkcji utrzymania powinni złożyć stosowny wniosek najpóźniej na cztery miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu. Późniejsze złożenie wniosku wiąże się z ryzykiem braku zachowania ciągłości posiadanych uprawnień.

Zgodnie z rozporządzeniem 2019/779 Prezes UTK podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikatu najpóźniej 4 miesiące po otrzymaniu wszystkich informacji i całości dokumentacji. Oznacza to, że termin 4 miesięcy na podjęcie decyzji jest minimalny i może zostać wydłużony na czas niezbędny do uzupełnienia ewentualnych braków w dokumentacji lub usunięcia niezgodności stwierdzonych w trakcie audytu lub kontroli.

Warto pamiętać o złożeniu wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej na 4 miesiące przed upływem ważności obecnie posiadanego certyfikatu ECM lub certyfikatu w zakresie funkcji. Przykładowo przedsiębiorca, którego termin ważności posiadanego certyfikatu upływa z końcem maja 2023 r., powinien złożyć stosowny wniosek najpóźniej pod koniec stycznia 2023 r.

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć wraz z wnioskiem o odnowienie certyfikatu ECM znajduje się na karcie usługi „Odnowienie ważności certyfikatu ECM” Informacje dotyczące wniosków o odnowienia certyfikatu w zakresie funkcji utrzymania stosowne informacje znajdują się na karcie usługi „Odnowienie ważności certyfikatu zgodności w zakresie funkcji utrzymania „.

Przypominamy, że szybką i sprawną wymianę korespondencji między wnioskodawcą i Urzędem zapewnia platforma ePUAP. Zachęcamy do korzystania z tej formy komunikacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących wniosku o przedłużenie certyfikatu ECM lub certyfikatu w funkcji utrzymania prosimy o kontakt z Wydziałem Kolejowych Systemów Zarządzania w Departamencie Monitorowania i Bezpieczeństwa pod nr tel. 22 749 14 60, e-mail: utk@utk.gov.pl.

 

do góry